• Hannie van de Veen
  • Henno Koelewijn: ,,We willen kinderen tijdens de opvang en op school laten opgroeien in een warme omgeving.''

    Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen

'Ik lees eerder leuke boeken'

WOUDENBERG Na 'School met de Bijbel' en 'Koningin Julianaschool' heeft de protestants-christelijke school aan de Ekris een nieuwe naam gekregen: 'Kindcentrum Koningin Juliana'.

Hannie van de Veen

Directeur Henno Koelewijn: ,,Sinds in 2015 een ruimte voor kinderopvang werd gerealiseerd en we in 2017 als zelfstandige kinderopvang gingen draaien, dekt de oude naam niet meer de realiteit. We willen onze nieuwe naam meer promoten nu we sinds 1 november ook een nieuwe website hebben (www.kindcentrum-koninginjuliana.nl).

KINDCENTRUM Ook de andere locaties van onze stichting zijn een kindcentrum met onderwijs en kinderopvang. In Woudenberg zijn wij de enige met dit concept, een geïntegreerde opvang en onderwijs onder één dak. Dat biedt voordelen: tijden sluiten op elkaar aan, er is geen vervoer nodig van opvang naar school, leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen, kinderen zien steeds dezelfde gezichten en er is een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs, één aanspreekpunt en één directie.

Interne begeleiders worden zo nodig al tijdig ingeschakeld. We willen kinderen tijdens de opvang en op school laten opgroeien in een warme omgeving, met begeleiders die hen samen hun talenten laten ontdekken en ontplooien en anderen laten ontmoeten. We willen recht doen aan de unieke persoonlijkheid van elk kind met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling".

IEDEREEN WELKOM De Wet Kinderopvang kwam in 2005 met kwaliteitseisen voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Volgens deze wet zijn ouders, de overheid en scholen samen verantwoordelijk voor de opvoeding. Henno: ,,Onze opvang sluit aan bij wat een kind nodig heeft of aangeeft. Kinderen staan centraal. Elk kind moet zich op zijn eigen manier ontwikkelen. Dat komt in deze opzet tot uiting. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die een opvang hebben bezocht later cognitief beter functioneren. Iedereen is welkom in onze opvang, ook ouders die niet voor onze school kiezen. De opvang is voor kinderen vanaf 0 jaar 5 dagen per week beschikbaar van 7.00 tot 18.30 uur. Onze stichting ondersteunt ons."

Er was op woensdag bij Kindcentrum Koningin Juliana nog iets bijzonders aan de hand: om 12.00 uur werd de 25e 'Bibliotheek op school' geopend door een groot boek open te slaan. Britt en Hidde deden dit in bijzijn van een aantal leerlingen, leesconsulent Simone van den Broek en medewerkers van Bibliotheek Eemland. Door deze eerste Woudenbergse Bibliotheek op school is er nu een mooie collectie boeken op school aanwezig om lezen leuker te maken en vijftien minuten per dag vrij te lezen. Kinderen hebben inspraak bij de keuze van de collectie.'' Eén van de kinderen: ,,Nu zijn er leukere boeken zijn lees ik eerder." Henno: ,,Lezen is noodzakelijk om te leren. Het bevordert de taalvaardigheid en het succes op school. We zijn daarom erg blij met dit project."

Na de opening werden boekenleggers en kleurplaten uitgedeeld voor een wedstrijd.