• Jan Bessembinders: ,,Mijn twee zoons vinden het leuk dat ik dit doe en krijgen zo mee dat je bestuurlijk kunt meebeslissen als je dat wilt.''

    Joke van der Heide

'Ik kijk kritisch naar de inhoud'

Vorig jaar kwamen er zeven nieuwe raadsleden in de Woudenbergse raad. Zij kijken terug op hun eerste jaar als raadslid met veel nieuwe ervaringen: gewoonten en gebruiken in de raad, beoordelen van ambtelijke stukken en debatteren. Deze week: Jan Bessembinders (CDA).

Als raadslid wil Jan Bessembinders zijn stem en die van de Woudenbergers laten horen. ,,Zo doe ik mee om Woudenberg mooier te maken en het is nog leerzaam ook", vertelt hij. Zijn raadswerk sluit goed aan bij zijn baan als Milieu- en Veiligheidsspecialist bij BOVAG. Een baan waarbij hij de ene dag adviezen geeft aan één van negenduizend aangesloten ondernemers over bijvoorbeeld mogelijkheden voor energiebesparing en de andere dag voor beleidsoverleg aan tafel zit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De wisselwerking tussen zijn baan en het raadswerk vindt hij leuk. ,,Als raadslid profiteer ik van mijn landelijke politieke ervaring en kennis. Andersom leer ik voor mijn werk bij BOVAG van de bestuurlijke ervaring in de gemeente", vertelt hij. Jan staat binnen de raad bekend om zijn inhoudelijke dossierkennis en kritische, maar vooral praktische vragen. ,,Bij de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in november was ik verbaasd over een verbod voor mensen om zonder redelijk doel op een hek te zitten. Dat was op advies van de politie legde het college uit. Op mijn vraag welk probleem dit oplost kreeg ik geen antwoord, dan zaag ik door. Alles wat in zo'n APV staat moet wel houtsnijden", geeft hij als voorbeeld.

HONDENPOEP Politiek gaat voor hem niet alleen over grote onderwerpen als de zorg. ,,Gemeentepolitiek gaat ook over overlast van hondenpoep. Als CDA worden wij geregeld door inwoners benaderd met vragen of klachten. Zo weet je als volksvertegenwoordiger wat er leeft binnen het dorp. Die vragen neem ik mee naar de raad en de reactie koppel ik terug. Een goed voorbeeld hiervan is dat onze fractie vragen heeft gesteld over de OZB-stijging. Zo kwam aan het licht dat de burgers te veel belasting hebben betaald."

Het debatteren vond Bessembinders wel wennen. Daarom vindt hij het prettig om in de fractie te zitten met een ervaren raadslid als Michel Hardeman. Laatst kreeg hij in de raadszaal een por. ,,Michel zei tegen mij 'leuk hè, dat interrumperen tijdens het debat", vertelt hij lachend. Voor een beginnend raadslid ziet Bessembinders niet veel verschil of je in de oppositie of coalitie zit. Hij kijkt net zo kritisch naar de stukken als in de vorige raadsperiode. Als schaduwfractielid zat hij toen ook af en toe in de commissievergadering. ,,Toen vond wethouder Gijs de Kruif soms ook dat ik lastige vragen stelde. Je moet als coalitiepartij wel je eigen lijn blijven kiezen."

MEEBESLISSEN Bessembinders is binnen de raad woordvoerder voor ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid, sport en wonen en leefomgeving. Hij is zo'n drie avonden per week bezig met het raadswerk. Het gaat vooral om leeswerk, iets wat hij de vorige raadsperiode als schaduwfractielid al gewend was. Ter voorbereiding van een raadsvergadering bezoekt hij informatieavonden en is er overleg in de fractie. ,,Bij dat overleg zitten ook jongeren van het CDJA. Zij hebben verfrissende ideeën en houden ons scherp." Door zijn raadswerk hoopt hij ook een signaal af te geven aan zijn kinderen. ,,Mijn twee zoons vinden het leuk dat ik dit doe en krijgen zo mee dat je bestuurlijk kunt meebeslissen als je dat wilt. Er zijn landen waar dat niet kan. Het is belangrijk om dat te beseffen, hoe jong je ook bent. Ik vond het leuk dat één van mijn zoons mee wilde naar mijn installatie als raadslid."

REGIONALE SOLIDARITEIT Bessembinders heeft zich het afgelopen jaar sterk gemaakt om in de Woonvisie het percentage van sociale huur en koop om hoog te trekken naar 35 procent. ,,Ons amendement is met acht tegen zeven door de coalitiepartijen weggestemd. Ik begrijp dat niet. De hele regio hanteert dit percentage. Het argument was dat de coalitie voor Woudenberg een eigen koers wil volgen, terwijl zij wel in een Woondeal met de regio op willen trekken. Jammer, want deze afspraak is hard nodig gezien de druk op de woningmarkt en het feit dat het college in de praktijk de afspraak van 20 procent sociale huur niet haalt."

Een ander punt vindt hij de discussie rondom de Regionale Energie Transitie. ,,Hier gaat het college voor regionale solidariteit. Dat snap ik wel, alleen moeten we niet als kleine gemeente worden ondergesneeuwd." Op de vraag hoe het klimaatakkoord gehaald kan worden, zegt Bessembinders dat de inwoners moeten worden uitgedaagd om mee te praten, sterker nog, mee te besturen en zelf initiatieven te nemen. De beslissingen over de plaats van windmolens en zonnevelden noemt hij niet makkelijk maar wel noodzakelijk. Voor verduurzaming van eigen woningen is hij voorstander van arrangementen vanuit de gemeente. Voor het CDA zijn behoud van het aantal speelvoorzieningen en de bereikbaarheid van de N224 verder twee belangrijke punten. ,,De druk op deze provinciale weg is al heel hoog en wordt alleen maar hoger door de komst van het nieuwe plan Hoevelaar, uitbreiding van bedrijventerrein de Spoorzone en het geformuleerde nieuwe zoekgebied vijf voor woningbouw en bedrijventerrein. Inwoners melden ons nu al dat ze zich zorgen maken over de verkeersdruk op de N224, daar moeten we echt iets mee."