• Nona de Kloe en Lieuwkje Vlasma

    Hannie van de Veen

'Iedereen kan een beroep op ons doen'

WOUDENBERG Sinds oktober zijn in de gemeente Woudenberg Lieuwkje Vlasma en Nona de Kloe enkele dagen per week actief als onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE. Onder verantwoordelijkheid van de gemeente Woudenberg werken zij gratis en onafhankelijk. Zij zijn niet verbonden aan coöperatie de Kleine Schans. Zo nodig verwijzen ze wel door naar de Kleine Schans of andere hulpverleners. Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning (oco) is vastgelegd in de WMO en in de Wlz.

Lieuwkje en Nona: ,,Een cliëntondersteuner denkt met een cliënt en met eventuele familieleden mee of geeft advies of kortdurende ondersteuning bij vragen op het gebied van zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen. Iedereen kan een beroep op ons doen. Het is de bedoeling dat mensen vervolgens weer verder kunnen. Doordat we onafhankelijk zijn van zorgaanbieders, gemeenten of verzekeraars kunnen we echt kijken welke keuzes of mogelijkheden het beste bij de cliënt passen. We leveren maatwerk en kijken wat iemand nodig heeft om zelfredzaam te zijn en te kunnen participeren. Mensen met een lichte verstandelijke of lichamelijke beperking zoals niet aangeboren hersenletsel, vormen van autisme of een GGZ-achtergrond kunnen veel baat hebben bij ondersteuning. Wonen, werken, onderwijs, vrijetijdsbesteding of daginvulling kosten hen levenslang veel meer energie. Wij kunnen helpen een lastig gesprek met gemeente, onderwijsinstellingen of instanties als BBS of UWV voor te bereiden, een aanvraag voor een voorziening, zorg of begeleiding in te dienen, een persoonlijk ondersteuningsplan op te stellen, keuzes te maken bij het veranderen van zorg of bij samenwerking met zorgorganisaties maar gaan ook met een cliënt mee als gesprekspartner of extra geheugen wanneer dat gewenst is. Er is geen verwijzing nodig. Het liefst komen we bij mensen thuis want we richten ons op het hele gezin, maar een afspraak in het Cultuurhuis is ook mogelijk. Een spreekuur is er niet meer. Bij meningsverschillen of evaluaties met instanties of zorgaanbieders kunnen we bemiddelen. Ondanks een beperking kunnen mensen met ondersteuning zo toch meedoen in de maatschappij."

Oorspronkelijk was MEE een organisatie (SPD) voor mensen met een beperking, maar in 2015 kwam in de wet dat onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle inwoners is en niet alleen voor specifieke doelgroepen. MEE heeft echter wel veel expertise op het gebied van leven met een beperking. Ook pgb-houders en mantelzorgers kunnen een beroep op hen doen. Het is per gemeente verschillend óf en hoe MEE wordt ingeschakeld. In Woudenberg is dat alleen voor oco en kortdurende trajecten. Vooral bij verandering van levensfase of situatie, als zorg nodig is of bij evaluatie van de zorg kan MEE behulpzaam zijn.

Lieuwkje: ,,Ik heb ook ervaring bij het Sociaal team in Nieuwegein. In Woudenberg kost het tijd om contacten op te bouwen met professionals en inwoners. We zijn gestart met kennismaken en geven 14 april een presentatie bij Samen op Zondag." Mensen kunnen rechtstreeks contact opnemen met de consulenten van MEE via 033 30343 54 of woudenberg@mee-ugv.nl.

Praktijkvoorbeelden MEE
Mijn leven is weer op de rit
Simon (25): Ik ben aan de slag gegaan om ondanks mijn verleden en gezondheidsklachten mijn toekomst weer vorm te geven. De cliëntondersteuner denkt met mij mee over hoe ik mijn financiën en huishouden op orde kan houden en vaker de deur uit kan om iets te ondernemen. Zo fijn, iemand die met je meedenkt
Lenie (34): Mijn dochter Maaike van 8 heeft een verstandelijke beperking en ADHD en heeft een intensieve zorgbehoefte met constant toezicht. Een PGB zou mij helpen zodat ik meer thuis kan zijn voor haar. De onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE heeft mij geholpen bij de Wlz-aanvraag. Ook hebben we het gesprek met het CIZ samen voorbereid. Voor ons als ouders en voor onze dochter is er nu meer rust, en meer eigen regie door het toegekende PGB. Ik heb meer rust en overzicht!
Maryan (42): Voor mijn twee puberende zoons met autisme heb ik de afgelopen jaren veel afspraken met hulpverleners en de gemeente. Als alleenstaande moeder moest ik schipperen tussen mijn baan en de zorgen thuis. Dankzij de onafhankelijke cliëntondersteuner mocht ik ervaren dat iemand gewoon de tijd nam om mijn verhaal te horen en mee te denken in mijn situatie. Nu heb ik weer overzicht.