Huishoudelijke hulp goedkoper

WOUDENBERG  De verordening Sociaal Domein werd donderdag in de raad behandeld. Door vier amendementen en een motie van de SGP werd deze verordening aanzienlijk aangepast goedgekeurd.

Joke van der Heide

 

De belangrijkste wijziging is de verlaging van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp van 10 naar 5 euro per uur. Jan van den Dool (SGP) argumenteerde dat huishoudelijke hulp een middel is om mensen langer thuis te laten wonen. Het aantal mensen dat in 2016 gebruik heeft gemaakt van de huishoudelijk hulp is echter lager dan geprognotiseerd. Voor het budget was 92.000 euro uitgetrokken, waarvan daadwerkelijk 29.000 euro is benut. Van den Dool ziet de hoogte van de eigen bijdrage als mogelijke belemmering voor mensen.

Wethouder Pieter de Kruif reageerde dat de gemeente hier geen signalen over heeft ontvangen. Wat volgens Odile de Man (VVD) logisch is, aangezien je niet diegenen spreekt waarvoor het wél een belemmering is. Dat zijn juist de mensen die zorg mijden en dus ook niet met klachten komen. Voor de argumenten van de wethouder dat in de regio vergelijkbare bijdragen worden gevraagd en er voor mensen die de huishoudelijke hulp niet kunnen betalen maatwerk mogelijk is, was de raad niet gevoelig. Alle fracties op uitzondering van de CU stemden voor het amendement.

De CU stemde tegen. Marleen Treep gaf als toelichting dat haar fractie niet voor dit jo-jo effect is. De eigen bijdrage is op 1 juli 2016 vastgesteld. Om inwoners hieraan te laten wennen is er voor gekozen om eerst een periode de huishoudelijke hulp voor 5 euro aan te bieden. Daarna is per 1 januari de bijdrage verhoogd naar het afgesproken tarief van 10 euro en dan wordt het nu weer verlaagd. De CU is positief over het feit dat het geld wel beschikbaar blijft binnen het sociaal domein en gaat naar mensen die het nodig hebben.