• Huisartsenpraktijk De Schans

Huisartsenpraktijk De Schans leidt op

WOUDENBERG Huisartsenpraktijk de Schans heeft de bevoegdheid gekregen van opleidingspraktijk. Dit betekent dat er vanaf nu vanuit de Universiteit Utrecht basisartsen opgeleid mogen worden tot huisarts. Dokter Lekkerkerker is opleider en is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding.

De huisarts in opleiding, ook wel aios genoemd, is een afgestudeerd arts en heeft vaak al meerdere jaren werkervaring in ziekenhuizen, of andere instellingen op gebied van de gezondheidszorg. De aios zal gedurende 1 jaar volledig meewerken in de praktijk, waarvan er een dag per week onderwijs wordt gevolgd op de universiteit. De volledige huisartsenopleiding duurt 3 jaar.

De aios zal zelfstandig spreekuur doen en medische ingrepen verrichten. Alles wat de aios doet zal direct , dan wel achteraf met dokter Lekkerkerker, of een van de andere huisartsen worden besproken. De patiënt heeft altijd de mogelijkheid aan te geven geen afspraak bij de aios te willen. Soms zal er een video-opname van het consult gemaakt worden om de gespreksvaardigheden te kunnen verbeteren. Dit gebeurt alleen na toestemming van de patiënt.

Mevrouw M. Elst is sinds 1 maart werkzaam als huisarts in opleiding in praktijk De Schans.. Hiervoor heeft zij een aantal jaar gewerkt in meerdere ziekenhuizen en met name veel ervaring opgedaan op de afdeling kindergeneeskunde, waar zij ook onderzoek heeft gedaan. Zij zal werkzaam zijn in de praktijk op maandag, woensdag, donderdagmorgen en vrijdag.

Mevrouw Elst: ,,De kleinschaligheid, het intensieve contact met mensen en het afwisselende werk hebben gemaakt dat ik overgestapt ben van het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk. Ik kijk er erg naar uit om in Woudenberg mijn opleiding te volgen en hoop op een gezellig en leerzaam jaar".