• Wethouder De Kruijf: ,,Te Koopborden in de tuin worden in Barneveld zeldzaam.''

    ANP
  • Geen bezuinigingen op de toegang tot de zorg

    Joke van der Heide

Hogere OZB optie voor tekort

Kaders voor bezuinigingen moeilijk

Joke van der Heide

WOUDENBERG Tijdens de commissievergadering van 25 juni bleek dat de Woudenbergse gemeenteraad bij het stellen van kaders voor de bezuinigingsdialoog op drie punten unaniem was. Er komen nog geen extra bezuinigingen op de zorg, het gestelde bezuinigingsbedrag van 250.000 euro per jaar is akkoord én in het allerlaatste geval zijn partijen bereid om het tekort op te lossen door verhoging van de toeristenbelasting en de OZB.

Die laatste optie lijkt toch niet zo ver weg, aangezien de suggesties van de politieke fracties om op andere posten te bezuinigen mager waren. Sterker nog, er kwamen zelfs voorstellen op tafel voor extra investeringen als voor de energietransitie en uitbreiding van De Camp. Marco van de Hoef (GBW) kwam dan ook met de optie om bij het oplossen van het tekort niet alleen naar bezuinigingen te kijken, maar ook naar mogelijkheden om de inkomsten van de gemeente te vergroten door verhoging van de toeristenbelasting en OZB. Schoorvoetend volgden andere fracties.

KWETSBAAR Hoewel het tekort voornamelijk komt door de kostenstijging op de Jeugdzorg en Wmo, wilden de fracties op deze posten niet verder besparen. Vorig jaar heeft Coöperatie De Kleine Schans al een pakket maatregelen genomen om binnen vier jaar te komen tot een besparing van 400.000 euro op het sociaal domein. Nieuwe besparingen zouden leiden tot afbreuk van de kwaliteit van de zorg. ,,De Cooperatie is er voor alle Woudenbergers, laten we dan met alle Woudenbergers hier een bijdrage aan leveren", verklaarde Marco van de Hoef zijn keuze. Moniek van de Graaf (PvdA-GL) gaf aan dat juist in een tijd waarin wordt ingezet op zelfredzaamheid van burgers haar fractie wil staan voor ondersteuning van de meest kwetsbare mensen. Dus geen bezuiniging op de zorg en de minimaregeling.

EFFICIËNTER Een andere grote stijging in de kadernota vormen de personeelskosten van 160.000 euro voor twee extra fulltime medewerkers, los van de aanvraag voor extra uren voor de programmacoördinator van het Cultuurhuis. In een poging om bezuinigingskaders te onderzoeken stelde Moniek van de Graaf (PvdA-GL) voor om een extern bureau in te huren om de ambtelijke organisatie door te lichten en zo te analyseren waar de ervaren hoge werkdruk binnen de gemeente ligt en te onderzoeken of het werk efficiënter zou kunnen worden gedaan.

Op haar voorstel kreeg Moniek van de Graaf zo'n pittige reactie van burgemeester Titia Cnossen, dat het voor haar als raadslid onveilig voelde om deze discussie te voeren. De burgemeester vond dat zij het vertrouwen in de directeur Simone van de Marck aan de kaak stelde en waarschuwde dat uit het onderzoek mogelijk naar voren zou komen dat de gemeente nog meer medewerkers zou moeten aannemen. Uit een landelijke monitor blijkt namelijk dat de gemeente Woudenberg met 5,7 fulltime personeelsleden per duizend inwoners lager ligt dan het gemiddelde van 7,4 bij andere gemeenten tot 20.000 inwoners. ,,Wij zijn een compacte en efficiënte organisatie", aldus de burgemeester.