• Pauw Media

Hoge tarieven milieustraat: Afvalscheiding onderdeel van duurzaamheids-ambitie

WOUDENBERG Uit de website regiocontainer.nl blijkt dat afval wegbrengen naar de milieustraat in Woudenberg per kuub veel meer kost dan het provinciale en landelijke gemiddelde.

Joke van der Heide

Het tarief voor een kuub steenpuin wegbrengen steekt in Woudenberg met 178,05 euro met kop en schouders uit boven het provinciale gemiddelde van 21,09 euro en het landelijke gemiddelde van 46,09 euro. Ook voor een kuub gemengd bouwafval zijn de inwoners in Woudenberg met 82,50 euro tegenover het Utrechtse gemiddelde van 28,17 euro het duurste uit.

De gemeente Woudenberg legt als reactie op deze grote tariefverschillen uit dat afvalscheiding op de milieustraat een onderdeel van de ambitie is om samen met inwoners en ondernemers het wonen, werken en leven in Woudenberg te verduurzamen. Vanuit die gedachte is in 2017 diftar ingevoerd en heeft de gemeente de milieustraat hierop aangepast.

GECOMBINEERD TARIEF De milieustraat heeft de gemeente bewust ingericht als service voor de inwoners. Deze brengen met name kleine hoeveelheden afval volgens de woordvoerder. Naast gratis 12 afvalstromen moet er wel betaald worden voor de gecombineerde afvalstromen 'grof huishoudelijk afval, matrassen en onbruikbare inboedel' en gemengd bouw en sloopafval. De gemeente heeft bewust gekozen voor een gecombineerd tarief, zodat bezoekers maar één keer over de weegbrug hoeven.

De tarieven zijn volgens de gemeente gebaseerd op de tarieven van verwerkers uit de omgeving. Zij bevestigen dat doordat er een gemiddelde genomen is van de tarieven die gelden voor bovengenoemde gecombineerde afvalstromen, het inderdaad kan voorkomen dat wanneer inwoners één stroom komen brengen zij meer moeten betalen dan bij een particuliere verwerker. Dit klopt. Remondis in buurgemeente Scherpenzeel rekent 11,87 euro voor een kuub steenpuin.

GOEDKOPER De gemeente stelt dat het ook kan voorkomen dat de milieustraat voor een andere stroom afval goedkoper kan zijn. Daaraan toegevoegd wordt dat de medewerkers van de milieustraat transparant zijn over de tarieven. Deze staan ook op de website en lichtkrant bij de ingang. Als er inwoners met grote hoeveelheden steenpuin komen, wordt er geadviseerd om door te rijden naar andere verwerkers.

In aanvang was het college van burgemeester en wethouders van plan om alleen gratis afvalstromen op de milieustraat aan te nemen en inwoners voor betaald afval naar Remondis in Scherpenzeel te verwijzen. De gemeenteraad is hier november 2016 echter voor gaan liggen en heeft bepaald dat er toch een weegbrug moest komen, zodat inwoners voor hun afval niet naar een ander dorp hoefden. In praktijk spelen de hoge tarieven dit wel in de kaart.

De gemeente vertelt vol trots dat het beleid tot een duurzamer Woudenberg leidt. De landelijke doelstelling voor 2020 van 75 procent gescheiden inzamelen en minder dan 100 kg restafval per inwoner is in 2017 al behaald. Ook is de hoeveelheid grof huishoudelijk afval en gemengd bouw en sloopafval op de milieustraat afgenomen, zonder dat er extra dumpingen in de openbare ruimte zijn geconstateerd.

Of de cijfers van regiocontainer.nl over de tarieven voor 2019 reden tot aanpassing zijn, ligt volgens de gemeente aan de gemeenteraad. Zij stellen jaarlijks de tarieven vast.