• Margreet Hendriks
  • Foto VVE
  • Foto VVE

'Hoezo een rustige jaarwisseling?'

WOUDENBERG Centrumbewoners hebben met verbijstering kennis genomen van de beleving van gemeentebestuurders dat de jaarwisseling in Woudenberg 'relatief rustig' is verlopen. ,,Hoezo rustig?'' vraagt het bestuur van de VVE De Nieuwe Poort zich af. ,,Na de jaarwisseling leek de arcade van het winkelcomplex wel een slagveld. De bewoners van De Nieuwe Poort hebben zeker geen fijne avond beleefd.''

Margreet Hendriks

 

De bewoners snappen er dan ook niets van dat burgemeester Cnossen in De Woudenberger van 2 januari spreekt van een 'mooie' jaarwisseling en alle Woudenbergers bedankt voor hun bijdrage aan een gezellig en veilig Oud en Nieuw in het dorp. Ook de complimenten van Jan Bessembinders (CDA) aan het adres van de gemeente, de BOA's en de op het Poortplein aanwezigen jongeren worden niet begrepen, evenals de 'ontspannen jaarwisseling' waarvan Marleen Treep (CU) rept. ,,Hebben ze het over Woudenberg? Men rept alleen over wat kleine vernielingen, zoals het omdraaien van verkeersborden. De grotere incidenten heeft men kennelijk gemist. In de loop van de avond sneuvelde een winkelruit bij Zeeman en nadat deze voorlopig was hersteld werd de ruit later op de avond weer vernield. Bij de winkel waar voorheen Shoeby was gevestigd werd een (gesloopte) paal met verkeersbord door de ruit gegooid en werd de winkeldeur ontzet. Ook werd een gevelpaneel ingetrapt. De schade bedraagt circa 2000 euro/ Het is maar wat je gezellig en ontspannen noemt.''

 

OVERLAST EN VANDALISME Het VVE-bestuur benadrukt dat men bij de burgemeester een en andermaal hun zorg over overlast en vandalisme tijdens de jaarwisseling hebben geuit. ,,Onze vrees dat het wat betreft De Nieuwe Poort uit de hand zou lopen is, ondanks de toezeggingen voor extra toezicht van de BOA's en het goed in het licht zetten van het Poortplein, bewaarheid geworden. Onbegrijpelijk dat niemand iets zou hebben gezien. Ruiten vernielen en een paal met verkeersbord door de ramen gooien gaat niet in het geniep. Dat moet zijn opgevallen. Ook hebben we tot nu toe geen oproep van de politie voor getuigen van dit vandalisme gezien. Het zou mooi zijn als de daders bekend worden en wij de kosten op hen kunnen verhalen.'' Overigens beperkt dit type vandalisme rond het Poortplein zich volgens het VVE-bestuur niet alleen tot de jaarwisseling. ,,Reeds enkele maanden worden wij 'geplaagd' door een grote groep hangjongeren die veel overlast veroorzaken voor de bewoners van De Nieuwe Poort. Deze overlast bestaat uit vernielingen, grote hoeveelheden zwerfvuil, clandestien afsteken van vuurwerk, brandstichting en luide bezoek. De bewoners begrijpen best dat de jongeren een ontmoetingsplek willen, maar kennelijk kan dat niet zonder het veroorzaken van overlast. Je zou mogen verwachten dat door hangjongeren de van thuis meegekregen normen en waarden ook elders worden gerespecteerd. Helaas merken wij daar weinig van. De VVE zal dan ook in overleg (blijven) treden met de gemeente om een einde te maken aan deze overlast.''

 

ERG VERVELEND Burgemeester Cnossen laat in een reactie het volgende weten. ,,Begin deze week hebben wij aangegeven dat de jaarwisseling in Woudenberg volgens ons zonder grote incidenten is verlopen. De inwoners van De Nieuwe Poort hebben dit niet zo ervaren. Wij vinden dit erg vervelend. Zij doelen hiermee op de ingegooide ruiten van de winkels van Shoeby en Zeeman. Dit vandalisme vinden wij natuurlijk onacceptabel. Met de uitspraak dat de jaarwisseling zonder grote incidenten is verlopen, wilden we deze gebeurtenis dan ook niet afzwakken.''