• Mevrouw Hooft wordt bedankt voor haar hulp en steun

    Hannie Lamberink-van de Veen

'Historische avond over Geerestein'

WOUDENBERG Voor een volle zaal hield Oud Woudenberg op 26 oktober een historische avond over ridderhofstad Geerestein en de familie Hooft die ook aanwezig was. Na de pauze werd een film van de verdwenen Roomboterfabriek en de Coöperatie vertoond.

Na Johan de Kruijff kreeg Arnout Hooft het woord voor een korte samenvatting van zijn familiegeschiedenis. Oorspronkelijk waren zij schippers uit Zaandam. In de Gouden Eeuw klom de familie door handel en door het sluiten van goede huwelijken in Amsterdam op tot regentenfamilie. Ook de bekende dichter en toneelschrijver P.C.Hooft, die rond 1610 op het Muiderslot de Muiderkring bij elkaar bracht, hoorde bij de familie. Pas na de tijd van Napoleon verdween de macht van de regenten. Net als andere regentenfamilies zocht de familie Hooft toen een woonplaats op het platteland. In 1834 kochten zij landgoed Geerestein.

Herman Schouten vertelde hierna aan de hand van foto's en gescande documenten over het belang van de familie Hooft voor de ontwikkeling van Woudenberg. Het rond 1400 op een zandrug gestichte Geerenstein is niet voor bewoning maar voor vakanties en jacht gebruikt. Elke generatie stond voor de uitdaging het landgoed als geheel te behouden en te zorgen voor natuurbescherming, behoud van landbouw en het ondersteunen van de bevolking. Arnout ondersteunt zijn vader nu daarbij. Behalve Geerestein en ridderhofstad Groenewoude hoorden ook Klein Geerestein, boerderij het Kerkenpad, de Schans, het huisje Heiligerlee en Zuiderbroek bij het landgoed. Groenewoude was een ruïne en werd afgebroken maar de jachtrechten bleven. Sinds 1994 is er ook een nieuw kantoorgebouw. Bijzonder is dat alle kavels gerend zijn d.w.z. schuin lopen. De Geeresteinselaan was vroeger de oprijlaan. De weg naar Amersfoort liep over Ekris. De familie Hooft schonk een gemeentehuis (op de plek waar nu Wombargs poortje is), restaureerde de kerk en bouwde er een portaal bij, stichtte een naaischool, speelde een rol bij benoemingen en gaf geld aan allerlei doelen. Vooral de 3 freules die Geerestein rond 1879 bewoonden deden dat. Zij richtten in 1885 Dorcas op. De jongste, Willemien, stichtte de Wilhelmina bewaarschool. Arnout Hooft heeft Oud Woudenberg geholpen met het samenstellen van de driedelige expositie over zijn familie en Geerestein die tot april 2018 duurt.

Na de pauze werd de gerestaureerde jubileumfilm van de Roomboterfabriek en Coöperatie uit 1957 vertoond. Deze beelden van weleer boden een rondgang langs alle werkzaamheden in de fabriek waarbij verschillende vroegere Woudenbergers door de zaal herkend werden. Het gesproken commentaar is van voormalig medewerker Hans van Pelt. Deze film wordt elk kwartaal een keer in de Oudheidkamer vertoond en is eventueel ook te koop.