• Burgemeester wil buitengebied beschermen voor 'ondermijning'

    Joke van der Heide

'Het wordt nu krap in 2019'

WOUDENBERG Terwijl de inkt van het raadsstuk over de begroting 2019-2022 net droog is, vraagt het college al weer 43.000 euro extra budget voor de bewustwording en aanpak van ondermijning. De oppositiepartijen hadden liever gezien dat het college dit bedrag had meegenomen in de begroting 2019-2022. Aan beide stukken is tegelijkertijd in september de laatste hand gelegd.

Henk-Jan Molenaar (SGP) stelde dat de raad eerder geïnformeerd had moeten worden door het college. Dit zou volgens hem ook effect gehad hebben op de raadsbehandeling van de begroting. Het positieve saldo voor 2019 gaat door de extra 43.000 euro naar beneden naar een kleine plus van 22.000 euro. Nu snapt Molenaar ook dat het college niet kon instemmen met het voorstel van de oppositie om de OZB te handhaven op 1 procent. ,,Het wordt nu krap in 2019", reageerde Jan Bessembinders (CDA). Hij stelde dat het college wist van het plan en bijbehorende kosten en begreep niet waarom het college de raad niet tussentijds heeft geïnformeerd dat er nog wat aankwam.

,,Ik ben het eens met wat u benoemt", reageerde burgemeester Cnossen. ,,Wij vonden het gek om u eerder te informeren. Ik ben zelf de veroorzaker van het extra budget. Dit is op het laatste moment toegevoegd, omdat ik vind dat bewustwording niet gratis kan en heel belangrijk is op dit onderwerp." Jan Bessembinders reageerde dat openheid achteraf ook openheid is. Moniek van de Graaf (PvdA-GroenLinks) complimenteerde de burgemeester voor haar transparante uitleg. ,,Besturen is verantwoordelijkheid nemen. Geld vragen is moeilijker dan alleen een papieren tijger produceren."

Ondermijning is een onderwerp dat zowel landelijk als lokaal speelt. Het gaat om de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Naïef denken dat dit in Woudenberg wel mee zou meevallen kan niet meer. Aan de hand van de presentatie van bureau RIEC weet de raad dat ook in Woudenberg drugs worden geproduceerd, uitkeringsfraude plaatsvindt en er witwaspraktijken zijn via onroerendgoedtransacties. ,,Het buitengebied heeft extra aandacht nodig" stelt burgemeester Titia Cnossen verder. Haar drijfveer is om mensen in het buitengebied te beschermen en weerbaar te maken. Stallen en schuren zijn aantrekkelijk voor criminelen om deze tijdelijk te gebruiken en éénmaal 'ja' gezegd tegen een financieel aanbod kun je niet meer terug. Op dit dossier werkt de gemeente samen met het OM, politie en belastingdienst. ,,Bij iedere casus kijken wij wie de beste kaarten heeft om bestuurlijk in te grijpen en snel een tik uit te delen", licht de burgemeester toe. Zo kan een horecagelegenheid gesloten worden wanneer de vergunning niet op orde is. In de begroting houdt de gemeente ook rekening met vier integriteitstoetsen. Door deze toetsen geef je als een gemeente een signaal af. Vanwege de extra capaciteit en de al grote werkdruk kiest de gemeente ervoor om een aandachtsfunctionaris aan te nemen om ondermijning de komende twee jaar op de kaart te zetten.