• De drie voorgangers:Paul Hoogers, Dick Steenks en Dave Michaud

    Hannie Lamberink
  • de band van Nieuw Leven

    Hannie Lamberink

'Het was een feest van hart en ziel'

WOUDENBERG In de Voorhof was zondag een bijzondere Praisedienst. Voor het eerst hielden drie kerken uit Woudenberg gezamenlijk een kerkdienst. Evangeliegemeente Nieuw Leven (ENL), de Evangelische Genade Gemeente en de Voorhofgemeente kwamen bij elkaar om samen God te loven en te prijzen. Het thema van de dienst was zeer toepasselijk: 'Together'.

Hannie Lamberink

Voor de Voorhof paste deze dienst in het jaarthema 'Goede Buren' dat nu gestalte kreeg door samen met 'de buren' een dienst te houden. Paul Hoogers van ENL: ,,Als je goede buren bent, straal je dat uit naar de straat waar je woont." Aan het begin van de dienst was er nog wat onwennigheid vanwege de verschillende gewoonten van de drie gemeenten, maar al gauw verdween dat. De grote en ervaren band van ENL speelde de sterren van de hemel waardoor het fantastisch was om met elkaar te zingen. Vele bekende en minder bekende Opwekkingsliederen passeerden de revue.

EENHEID Paul Hoogers las Psalm 150 voor. Daarna was er gelegenheid om gebeden, bijbelteksten of ingevingen met elkaar te delen. Een belangrijk moment daarbij was toen een jongere naar voren kwam om te bedanken dat meerdere kerken op deze manier bij elkaar konden zijn.

Dave Michaud van de Evangelische Genade Gemeente hield, geassisteerd door zijn vrouw Corrie die zijn Engels in het Nederlands vertaalde, een overdenking over het thema naar aanleiding van Johannes 17: ,,Jezus bidt tot Zijn Vader 'opdat zij één zullen zijn en de wereld gelooft dat U mij gezonden hebt'. Die eenheid brengen wij niet tot stand, maar is een geschenk van God waardoor er plaats komt voor de liefde en de vrede van God. Net zoals de muzikanten veel oefenen omdat ze van muziek maken houden, moeten wij oefenen op het liefhebben van elkaar en op de eenheid van geloof om het realiteit te maken. Anderen zien daaraan dan hoe God is."

ACTIE Na de overdenking spelen en zingen mensen van de Genade Gemeente. De eenheid wordt zichtbaar bij een lied waarbij iedereen elkaar een hand geeft en die handen omhoog geheven worden. Elisa Homan vertelt over de ellendige omstandigheden waarin de vluchtelingen in Calais moeten zien te overleven.

Eind december vertrekken busjes met tenten, slaapzakken, jassen, dekens, schoenen, truien, nieuw dames- en herenondergoed, sokken en blikken eten die met een lipje te openen zijn daar naartoe omdat die spullen volgens ervaren vrijwilligers het hardste nodig zijn.

Wie spullen wil geven kan die afgeven op Doornboomspark 53 in Scherpenzeel of van Hogendorplaan 6 in Woudenberg. Grote hoeveelheden kunnen ook opgehaald worden. Wie geen spullen heeft, maar de actie toch wil steunen, kan geld doneren op NL80INGB0006199790 onder vermelding van .'Noodhulp'.

ZEGEN Dominee Dick Steenks sloot de dienst af met gebed en zegen. ,,Het was vanavond een feest van hart en ziel. Ik stel voor om de deurcollecte die bestemd was voor ons jeugdwerk nu te bestemmen voor de noodhulp in Calais."