• Joke van der Heide

'Het is vijf voor twaalf en tijd voor duurzame acties'

WOUDENBERG De zes Woudenbergse politieke partijen debatteerden dinsdag in Het Cultuurhuis. Onder de enthousiaste leiding van Elske van de Fliert van Stichting Duurzaam Woudenberg werd getest hoe duurzaamheid terug te vinden is in de verkiezingsprogramma's.

De politieke partijen herkenden de emotionele oproep van Gerald ten Wolde van de Stichting Duurzaam Woudenberg dat het vijf voor twaalf is en dat er iets moet worden gedaan als wij de aarde beter willen nalaten aan onze kinderen. In de programma's staan concrete voorstellen.

De PvdA-GroenLinks pleit voor subsidie voor zonnepanelen en wil zich inzetten voor een nog groenere gemeente. De CU wil meer hemelwater opvangen door inwoners te stimuleren voor meer groen in plaats van stenen in de tuin. De SGP is een voorstander van zuinig gebruik van onze grondstoffen en wil deze niet van ver halen, maar lokaal. De VVD wil inzetten op duurzaam ondernemen en kiest in tegenstelling tot de overige partijen niet voor subsidie, maar voor een stimuleringsfonds ten behoeve van innovatie en technologie. Het CDA wil de schade van klimaatveranderingen beperken door een meer duurzame inrichting van nieuwe en bestaande wijken. GBW zet zich in voor groenonderhoud en onkruidbestrijding.

Een stevig debat volgde over de vraag of biologische landbouw en veeteelt de ruimte moet krijgen in het kader van duurzaamheid. Snel werd de tegenstrijdigheid binnen deze branche duidelijk. Zo is biologisch beter voor de dieren, maar heb je er aan de andere kant meer grond voor nodig en leidt het tot milieueffecten als fijnstof.