• Foto: Adriaan Hosang

Herprogrammering Dorpshart in raad van 3 maart

RENSWOUDE De gemeenteraad van Renswoude houdt dinsdag 3 maart om 19.30 uur weer een raadsvergadering. Voorgesteld wordt om bij acclamatie een (plaatsvervangend) commissielid namens de SGP te benoemen. Na behandeling van enkele hamerstukken zijn er ook enkele debatstukken. Zo wordt voorgesteld om in te stemmen met de Toekomstvisie Taets van Amerongenweg alsook met de huurverhoging Woningbedrijf per 1 juli 2015. De gemeenteraad zal zich ook buigen over een procesvoorstel tot herprogrammering van het Dorpshart. Ook wordt een voorstel tot instemming met het 'groeidocument' Op weg naar een Strategische Agenda FoodValley 2015-2019 behandeld en tenslotte buigt de gemeenteraad zich over een voorstel om een subsidieverzoek in te dienen bij het Ministerie van BZK met betrekking tot conventionele explosieven.