• Klaas Haitsma

Henschotermeer hoofdpijndossier: Campingeigenaren boos

WOUDENBERG De drie recreatiebedrijven bij het Henschotermeer hebben via een advocaat een brief gestuurd naar Gedeputeerde Staten en de colleges van de gemeente Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug. Zij vinden dat deze overheden hun belangen hebben geschaad.

Joke van der Heide

Allereerst geven de recreatiebedrijven aan dat de overheden zich niet hebben gehouden aan de samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer (SOK) die zij in februari 2016 met de eigenaar Landgoed Den Treek Henschoten zijn aangegaan. Hierin staat aangegeven dat partijen bij het zoeken van een nieuwe exploitant rekening moeten houden met de omliggende bedrijfsrecreatieterreinen, de natuurkwaliteit, de recreatiebedrijven en functies in de omgeving.

Dit is volgens de recreatiebedrijven niet gebeurd. Er heeft volgens hen geen overleg plaatsgevonden, terwijl de onderhandelingen met de nieuwe exploitant meer dan een jaar geduurd hebben en zij meerdere verzoeken om informatie hebben gedaan.

In hun brief geven zij verder aan dat zij het betreuren dat zij niet door de provincie, niet door de gemeenten en niet door de eigenaar betrokken zijn bij de keuze van een exploitant. Hierdoor hebben zij niet de gelegenheid gehad om de opdracht te verwerven. Dit is volgens hen in strijd met behoorlijk bestuur en met het aanbestedingsbeleid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar zij onderdeel van zijn.

Kort voor de start van het recreatieseizoen weten de bedrijven nu niet waar zij aan toe zijn. Zij vertellen vernomen te hebben dat de nieuwe exploitant van plan is om een hekwerk rond het hele terrein te plaatsen en entree te heffen. Hoeveel de entree zal worden en of de heer Van de Lagemaat bereid is tot een afkoopregeling met de recreatiebedrijven weten zij nog niet.