• Het Henschotermeer.

    Flits

Hens nog gratis tijdens tijdens Pinksterweekend

WOUDENBERG Beheerder Wolbertie Ruiter bevestigt dat de bezoekers tijdens het Pinksterweekend nog geen toegangsprijs hoeven te betalen voor het Henschotermeer. Dit omdat de software voor de toegang nog niet gereed is. Daarnaast is de vergunningverlening van de toegangspoorten (2.19 meter) en nooduitgangen (1.60 meter) nog niet rond.


Op vragen van PvdA-GroenLinks en SGP vertelde wethouder Gijs de Kruif in de commissievergadering van dinsdag dat hij vorige week met de wethouder van de Utrechtse Heuvelrug op bezoek is geweest bij de beheerder om de vergunningprocedure te bespreken. ,,Wij hebben aangegeven dat de maximale hoogte voor ons twee meter is, tenzij er een hele goede onderbouwing komt en die hebben wij nog niet ontvangen", vertelt hij.


Op verzoek van de beheerder heeft de gemeente de aanvraag wel gesplitst. Hierdoor kan de aanvraagprocedure voor de nooduitgangen vervolgd worden. Deze aanvraag ligt nu voor advies bij de commissie ruimtelijke kwaliteit. Indien het advies positief is, zal de vergunning hiervoor verleend worden. Voor de toegangspoorten is de gemeente nog in afwachting van een inhoudelijke reactie vanuit de beheerder/exploitant.


Wolbertie Ruiter geeft aan dat de materialen voor de toegangspoorten en nooduitgangen al in Woudenberg aanwezig zijn. Hij is al bezig met de eerste werkzaamheden voor de aanpassingen en hoopt volgende week, wellicht via een tussenoplossing, alles in gereedheid te brengen om entree te kunnen gaan heffen.