• CDA

Helemaal mee eens!

WOUDENBERG ,,Wij vragen de komende raadsperiode aandacht voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers. Meer schoolverkeer en gevaarlijke kruisingen maken dat het CDA Woudenberg de komende periode werk wil maken van veiligere en betere fietsverbindingen binnen het dorp. Je moet zonder al te veel omwegen van A naar B kunnen gaan, of je nou op weg bent naar school, naar het winkelcentrum of naar de sportvelden.´´ Zo reageert Michel Hardeman van het CDA naar aanleiding van de stelling dat de verkeersveiligheid in en rond het dorp moet verbeteren.

,,Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor de voetganger, die ongehinderd over een goed onderhouden stoep moet kunnen lopen. Voetgangers worden namelijk vaak ten onrechte vergeten.

Verder willen wij dat de gemeente, in samenspraak met de provincie, een mobiliteitsvisie voor de langere termijn ontwerpt. Woudenberg is immers geen eiland. Goede openbaar-vervoerroutes zijn voor ons een randvoorwaarde. Goede en voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen horen daar natuurlijk bij. Daarnaast houden we aandacht voor het verminderen van de overlast van de N224 en N226 voor ons centrum. Deze routes mogen er niet toe leiden dat verkeer Woudenberg als sluiproute gebruikt. Een mooi punt dat CDA Woudenberg recent in de gemeenteraad heeft gemaakt, is het onderzoek naar verkeersdrukte dat de gemeente binnenkort gaat uitvoeren. We pleiten tot slot voor meer zichtbare handhaving door politie en BOA; waarschuwen waar het kan en een bon waar het moet.´´