• Wim van de Burgt en Wil Hoogendoorn-Henken bepalen de plaats van het oude huis.

    Ody Hondres

'Heisa aan de Kersenlijn' herleeft

WOUDENBERG De Historische Avond van Oud Woudenberg staat op donderdag 11 april in het teken van de artikelenreeks 'Heisa aan de Kersenlijn' zoals die het afgelopen jaar in 'De Woudenberger' is verschenen. Een uitvoerig beschreven aantal gebeurtenissen rond de spoorlijn Amersfoort – Kesteren, met daaraan het station Woudenberg-Scherpenzeel dat voor beide dorpen van belang is geweest. Het verhaal zal opnieuw gaan leven door de actieve inbreng van een viertal mensen die of ooggetuige zijn geweest van de gebeurtenissen of een nazaat zijn van diegenen die deze gebeurtenissen hebben meegemaakt en de overlevering uit de eerste hand hebben ontvangen. Tijdens de presentatie door Ot Beigelsteijn zullen deze vier mensen in korte tijdsblokken in een samenspraak hun eigen verhaal vertellen, waarbij de toeschouwers tevens in de gelegenheid worden gesteld enkele persoonlijke vragen te stellen. Het wordt dus een soort interactief programma.

Joop Vossensteyn, Johan Lagerweij, Evert van Egdom en Wil Hoogendoorn-Henken staan op 11 april in de schijnwerpers. Joop Vossensteyn uit Amersfoort is vooralsnog de enige levende getuige van de crash van de Typhoon van Alexander Mate Milich, bij het voormalige baanwachtershuis op Bruinenburg, onder voorwaarde dat zijn gezondheid het nog toelaat om als negentig jarige publiekelijk zijn indrukwekkende en angstaanjagende verhaal te doen. Milich is elk jaar op 4 mei onderwerp van de dodenherdenking.

Johan Lagerweij uit Scherpenzeel heeft herinneringen aan station Woudenberg-Scherpenzeel onder andere, omdat zijn schoonvader boer Top, die in een boerderij aan de Landaasweg woonde, daar het nodige meemaakte. Evert van Egdom is zoon van de jonge Albert die tijdens de roofoverval op Groot Egdom in navolging van zijn zus Rika uit het raam sprong om hulp te gaan halen bij een buurman, die prompt met geladen geweer kwam opzetten.

Wil Hoogendoorn-Henken komt uit het ouderlijk huis van Aart Henken, waar vier mensen op tragische wijze bij een bombardement om het leven zijn gekomen. Wil bevond zich in de laatste klas van de lagere school toen de bom op hun huis viel en herinnert zich nog als de dag van gisteren wat zij in de klas riep toen het gebeurde. ,,Die dreun, dat is bij ons thuis", riep Wil Henken vertwijfeld uit. Een intuïtie die werkelijkheid bleek te zijn. Tevens verhaalt zij over het wonder dat Gré van 'Klein Oudenhorst', de moeder van Wim van de Burgt, op dat moment overkwam toen die Wil's jongste zusje van vier op de fiets naar het ouderlijk huis aan de Groep wilde terugbrengen.

In het eerste deel van de avond zijn de aangrijpende gebeurtenissen rond Bruinenburg en de historische feiten en wetenswaardigheden van station Woudenberg-Scherpenzeel aan de beurt, na de pauze Groot Egdom en De Haar. De avond vindt plaats in Eben Haëzer en begint om 20.00 uur. De hoofdpersonen van het programma hopen als ontvangstcomité de affiniteit tussen sprekers en bezoekers optimaal te maken. De zaal is open om 19.30 uur voor de ontvangst met het gebruikelijke gratis kopje koffie. Tot besluit de bekende melkbus voor een vrijwillige bijdrage voor het dekken van de kosten.