Handhaving Van Appeldoorn kost meer

WOUDENBERG ,,Veiligheid heeft een prijskaartje", zo verklaarde burgemeester Titia Cnossen de budgetoverschrijding voor de BRZO-controle en handhavingsacties voor Van Appeldoorn Chemical Logistics. Dit was één van de grote budgetoverschrijdingen in de Zomernota.

Uit de tussentijdse financiële rapportage in de Zomernota blijkt dat voor de controle van BRZO-bedrijf Van Appeldoorn Chemical Logistics de begrote 20.000 euro met een zelfde bedrag is overschreden. Reden hiervoor is volgens  burgemeester Cnossen dat het bedrijf willens en wetens zich niet heeft gehouden aan de vergunningsaanvragen.

* Lees meer in De Woudenberger van 15 dinsdag september.