• Gemeente Woudenberg
  • Gemeente Woudenberg

Grotere pakkans en direct boete voor winkeldieven Woudenberg

WOUDENBERG Winkeliers in Woudenberg gaan actief samenwerken met de politie om het aantal winkeldiefstallen terug te dringen. Als een winkeldief gepakt wordt, houdt de winkelier deze vast in de winkel en draagt hem of haar over aan de politie. De dief betaalt 181 euro aan de winkelier als vergoeding voor de overlast en extra kosten die het voorval de winkelier bezorgt.

Maandag was de officiële start van deze campagne met politie, de DES, de bedrijvencontactpersoon en de burgemeester. Vrijwel alle winkeliers zijn persoonlijk geïnformeerd door hen over deze actie en gevraagd om aan te sluiten. Winkeliers die meedoen zijn te herkennen aan een sticker.

Volgende week meer nieuws hierover in De Woudenberger.