• Joke van der Heide

Grote schoonmaak bij APV regelgeving

WOUDENBERG - Alle raadsfracties waren afgelopen week positief over het voorstel van het college om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kritisch onder de loep te nemen en te actualiseren. Met het voorstel om vijfenveertig artikelen af te schaffen en drie te versoepelen voldeed het college aan de opdracht uit het coalitieprogramma.

Het doel van de grote schoonmaak is om de regels overzichtelijker, duidelijker en begrijpelijker te maken voor de burger, ondernemer, bezoeker, aanvrager en organisator van evenementen. Iedere regel van de huidige APV is kritisch getoetst aan de hand van een voorstel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vragen hierbij waren of er andere landelijke wetgeving toepasbaar is, of de BOA bevoegd is om te handhaven, of er nog gebruik gemaakt wordt van het artikel en zo niet wat dan de risico's zijn als het artikel wordt afgeschaft.

Verantwoordelijkheid burger

De coalitiepartijen GBW en CDA waren tevreden dat deze in het coalitieprogramma geformuleerde opdracht is opgepakt. ,,Overbodige bureaucratische ballast raken wij zo kwijt", aldus Marco van de Hoef (GBW). Willem van de Meer sloot zich hier bij aan: ,,De VVD is voor minder regels en meer verantwoording neerleggen bij de burgers." Jan van den Dool (SGP) concludeerde lachend: ,,We gaan nu met z'n allen vrijwillig sneeuw ruimen."

De burgemeester gaf aan dat dit een goed voorbeeld is. Zij vroeg zich af wat de zin is van het opnemen van een regel die je als overheid niet kan verplichten of handhaven. Marleen Treep (CU) was eveneens positief, maar vond wel dat er erg veel regels worden geschrapt. Zij vroeg de burgemeester of hier ervaring mee was. Burgemeester Cnossen antwoordde: ,,De APV wordt jaarlijks vastgesteld en is dus een bewegend document, dat wordt aangepast aan de tijd. Het schrappen van overbodige artikelen wordt door alle gemeenten opgepakt. Het is echter niet de bedoeling om via incidentele politiek te besturen."

* Lees meer in De Woudenberger van dinsdag 20 januari.