• Gemeente Woudenberg

Groep vergunninghouders participeert in Woudenberg

WOUDEBERG Een groep verguninghouders heeft woensdagavond in Woudenberg de participatieverklaring getekend. De vergunninghouders verklaren hiermee dat zij de Nederlandse waarden en normen respecteren en actief mee willen doen in de samenleving. Sinds vorig jaar doorlopen alle vergunninghouders een participatieverklaringstraject. In Woudenberg bestond dit traject uit zes workshops over de kernwaarden in Nederland, gegeven door VluchtelingenWerk Midden-Nederland. De workshops gingen over participatie, gelijkheid, solidariteit en vrijheid. Op verzoek van de deelnemers is er ook uitleg gegeven over het onderwijssysteem in Nederland. Op 31 mei vond de eerste workshop plaats en met de ondertekening van de participatieverklaring is het traject afgesloten. Wethouder Pieter de Kruif en burgemeester Cnossen waren bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig.