Groep 8 De Bruinhorst in de loopgraaf

SCHERPENZEEL Zo zit je in de klas en zo loop je door een (nagemaakte) loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog. Of klim je op een kazemat. Dat ging op voor leerlingen van De Bruinhorst uit Scherpenzeel.

In het kader van het project 'Grebbelinie in het vizier' was groep 8 van basisschool De Bruinhorst afgelopen woensdag te gast op Hoeve De Beek in Woudenberg, waar stichting Grebbelinie in het vizier een museum/educatie-informatiecentrum heeft ingericht. In dit centrum, louter gerund door vrijwilligers, wordt in beeld gebracht hoe in de regio Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude de vrijheid is bevochten gedurende de Tweede Wereldoorlog.

De leerlingen kregen om te beginnen een presentatie over Scherpenzeel in oorlogstijd. Zo kregen ze onder meer te horen dat op 12 mei 1940, in alle vroegte, Scherpenzeel door Duitse kanonnen werd beschoten en behoorlijk werd vernield. Vrijwilliger Martin Seijdell (van 1940) was de gids van de dag en vertelde de geschiedenis op enthousiaste wijze. Na de presentatie was er gelegenheid om het museum te bezichtigen. Met name de maquette van Scherpenzeel uit die periode trok veel bekijks.

Ten slotte ging het richting de loopgraaf en kazemat, waar de geschiedenisles verder ging. Wethouder Henk Vreeswijk had de ochtend geopend. Hij uitte onder meer zijn bewondering voor het museum (tien jaar bestaan) en zijn enthousiaste vrijwilligers. Ook juichte hij het schoolproject van stichting Grebbelinie in het vizier van harte toe.

Voor meer informatie: www.grebbelinieinhetvizier.nl