• Het Henschotermeer, nu nog vrij toegankelijk.

    Klaas Haitsma

'GratisHens verbijsterd over entreegeld Henschotermeer'

WOUDENBERG Met verbijstering hebben de achttien in GratisHens samenwerkende politieke partijen uit negen gemeenten en de Provinciale Staten van Utrecht, kennisgenomen van de mededeling van de exploitant van het Henschotermeer dat er per 1 april entree geheven gaat worden en dat er hekken rond het meer worden geplaatst. Dat laat het samenwerkingsverband donderdag weten in een persbericht. Woensdag maakte de familie Van de Lagemaat bekend entree te zullen heffen van maximaal 3.50 per persoon. Die heffing is volgens de nieuwe exploitant nodig om de kosten van het beheer te dekken.

Het hek en de heffing zijn tegen het zere been van GratisHens. Afgelopen februari hebben de linkse fracties van negen van de elf gemeenten die vertegenwoordigd waren in het recreatieschap de handen ineengeslagen en zich verenigd in GratisHens. De Woudenbergse Moniek van de Graaf  (PvdA-Groenlinks Woudenberg) was daarvan en van een handtekeningenactie voor een 'vrije plens in het Hens', een van de initiatiefneemsters.

Gratis Hens is vooral verbaasd over het feit dat de provincie Utrecht vier weken geleden bekendmaakte dat de exploitant zo geschrokken was van de maatschappelijke onrust over de entreeheffing en het plaatsen van een hek, dat die deze zomer zou nemen om zich te beraden op een plan om het Henschotermeer op een andere wijze winstgevend te maken. Woensdag heeft  de exploitant zelf dus iets anders bekendgemaakt 

GratisHens wil daarom dat de provincie het gesprek met de exploitant opnieuw aangaat om die aan te zetten tot heroverweging van zijn besluit om entree te heffen en hekken te plaatsen. Ook wil GratisHens dat de provincie het voortouw neemt om andere recreatieondernemers in het gebied bij de oplossing te betrekken.

PvdA-GroenLinks Woudenberg zal bij de nieuwe gemeenteraad van Woudenberg meteen een motie indienen om het bestemmingsplan van het Henschotermeer aan te passen. Daardoor wordt het niet langer mogelijk om een hek van twee meter te bouwen in het bos rond het Hens. Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug de wethouder van die gemeente al gevraagd een voorbereidingsbesluit daartoe op te stellen.