• Archief BDUmedia

GGD Utrecht start met gezondheidsonderzoek

WOUDENBERG De gezondheidsmonitor regio Utrecht gaat van start. De Utrechtse inwoners van 19 jaar en ouder, kunnen begin september een brief verwachten over een digitale vragenlijst. Dit gaat door middel van een steekproef onder 74.000 willekeurige inwoners.

GGD regio Utrecht start begin september een gezondheidsonderzoek onder inwoners in de leeftijd van 19 jaar en ouder. Dit onderzoek is onderdeel van het landelijk onderzoek 'Gezondheidsmonitor', waarbij alle GGD'en in Nederland gelijktijdig vragenlijsten over gezondheid sturen aan de inwoners van hun regio. Dit onderzoek wordt elke vier jaar uitgevoerd.

VERBETEREN GEZONDHEIDSSITUATIE De vragenlijst bevat allerlei soorten vragen, zoals vragen over roken, lichamelijke klachten, bewegen en psychische problemen. De resultaten uit het onderzoek geven informatie waarmee de gemeenten en de GGD samen activiteiten kunnen opzetten om de gezondheidssituatie te verbeteren. Ook helpt het onderzoek om het gezondheidsbeleid van gemeenten en voorzieningen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de inwoners. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die zijn uitgenodigd, de vragenlijst invullen. Zo kan een goed beeld van de gezondheidssituatie van de gemeenten worden geschetst.

Inwoners die de digitale vragenlijst hebben ingevuld, kunnen na afloop van het onderzoek een persoonlijk leefstijlprofiel inkijken. In het leefstijlprofiel worden op basis van de gegeven antwoorden tips gegeven voor een gezonde leefstijl. Daarnaast zijn verwijzingen voor meer informatie opgenomen.

De resultaten van het onderzoek worden in 2017 bekend gemaakt.