• Joke van der Heide

'Gezond bedrijf, geen subsidie'

WOUDENBERG De politieke fracties waren tijdens de raadscommissievergadering vorige week verdeeld over het voorstel van het college om 100.000 euro subsidie te verstrekken aan Bouwbedrijf Morren voor verplaatsing van het bouwbedrijf van de Griftdijk naar de Spoorzone.

 

Joke van der Heide

Het probleem zat volgens wethouder Gijs de Kruif in een verschil van interpretatie over de opdracht die de raad de wethouder in juni had meegegeven. De opdracht was om te bezien of het mogelijk was de partijen alsnog bij elkaar te brengen en verplaatsing van Bouwbedrijf Morren te realiseren. Dat het over geld zou gaan, stond voor de wethouder vooraf vast. ,,Met de opbrengst van het bouwen van vier woningen kan Morren zijn bedrijf niet verplaatsen", legde hij uit.

 

BEELDVORMING Marleen Treep (CU) had niet verwacht dat de opdracht zou leiden tot een subsidievoorstel voor een gezond commercieel bedrijf. Treep sloot zich aan bij Odile de Man (VVD), die een discussie wilde over de vraag hoe de raad wil omgaan met gezonde ondernemingen die er samen niet uit komen. Opnieuw vond De Man dat de beeldvorming naar de inwoners toe op het dossier Griftdijk niet goed is. Zij legde de link met de Bezuinigingsdialoog waar zij verenigingen moest uitleggen dat subsidie van enkele honderden euro's zelfs niet meer mogelijk waren.

Michel Hardeman (CDA) bevestigde dat de wethouder zich wat zijn fractie betreft wel aan de opdracht had gehouden. Gezien het historische dossier was het volgens het CDA misschien wel beter geweest als het bedrag vooraf beschikbaar was gesteld.  Ondanks de lastige situatie en het feit dat een verhuizing eigenlijk een verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf is volgens Hardeman, wil zijn fractie toch akkoord gaan met het voorstel, vanwege argumenten als een Woudenbergs bedrijf in het dorp houden en aansluiten bij de structuurvisie. Zijn coalitiegenoot Marco van de Hoef (GBW) vond eveneens dat de wethouder zich had gehouden aan de opdracht. Van de Hoef: ,,Ja, dat de vraag van de raad geld ging kosten, dat zagen wij aankomen. Wie A zegt moet dan ook B zeggen." Hij voerde als reden aan dat het verstrekken van een subsidie is om ontwikkelingen voor inwoners en organisaties mogelijk te maken. In dit geval heeft Morren de gemeente nodig voor de verplaatsing en is een subsidie terecht.

 

REPAREREN De SGP-fractie stond ook achter het voorstel, maar juist om het verleden goed te maken of zoals Jan Mulder het zei "te repareren". Voor de zomer had de SGP gevraagd om het raadsvoorstel niet te behandelen en door te schuiven tot na het overleg van de wethouder met beide partijen. De SGP waarschuwde toen al dat de verplaatsing van het bedrijf financieel niet haalbaar was. De SGP vond dat hiervoor een oplossing moest komen, omdat de gemeente partij was bij de verkooptransactie. De wethouder legde aan onze redactie uit dat uitstel niet nodig was, omdat het plan is vastgesteld met daarin een wijzigingsbevoegdheid voor het perceel Morren.

Tot slot geeft de wethouder aan dat het college invulling heeft gegeven aan de opdracht en tot een oplossingsrichting is gekomen. Nu ligt de besluitvorming bij de raad.