• Gerwout Lamberink

Gezellige dag bij Alzheimer Café

WOUDENBERG Het Alzheimercafé Woudenberg-Scherpenzeel hield zaterdag een gezellige dag voor mensen met dementie en hun naasten. Dit werd gedaan in De Schans, ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag op maandag 21 september (gisteren, red.).

Op initiatief van Alzheimer's Disease International wordt elk jaar wereldwijd aandacht gevraagd voor dementie. Het thema is dit jaar 'de dementievriendelijke samenleving'. Door de hogere levensverwachting zijn er steeds meer mensen met dementie die langer mee moeten kunnen blijven doen. De meest voorkomende vorm van dementie is de ongeneeslijke ziekte van Alzheimer, waarbij naast het geheugen steeds meer functies uitvallen en iemand uiteindelijk afhankelijk wordt van anderen en overlijdt. De oorzaak is waarschijnlijk de ophoping van het eiwit beta-amyloïd in de zenuwcellen van de hersenen doordat het niet goed afgebroken wordt. De hersenen kunnen dan niet meer goed functioneren en de gevolgen hiervan worden steeds merkbaarder. Alles wat aandacht vergt zoals een gesprek voeren, plannen, beslissen nemen, onthouden, oriëntatie in tijd en plaats, en het uitvoeren van handelingen kosten steeds meer moeite. Ook veranderingen in karakter of stemming horen erbij.

In De Schans liet Wim van den Berg van vereniging Oud Scherpenzeel allerlei oude voorwerpen zien. Die maakten veel reacties en verhalen los bij de 43 aanwezigen. Na de broodjeslunch zong Trio Sofietje oude Nederlandstalige liedjes. Ook daar werden de bezoekers bij betrokken. Met een hapje en een drankje werd de dag afgesloten.