• Leonard Walpot

Geurts: Trots op 'FoodValley' in akkoord

SCHERPENZEEL Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wil de Regio FoodValley ondersteunen, om 'een gezonde leefomgeving te creëren voor mens en dier'. Dit blijkt uit het regeerakkoord dat dinsdagmiddag werd gepresenteerd. Hoe die ondersteuning eruit gaat zien, moet nog worden uitgewerkt.

Jannes Bijlsma

Volgens CDA-Kamerlid Jaco Geurts uit Voorthuizen heeft deze passage in het regeerakkoord betrekking op het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij. Dat is eind vorig jaar gepresenteerd door de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel, de provincie Gelderland, agrarische belangenorganisaties en kennisinstellingen.

VEEHOUDERIJSECTOR Doel van het manifest is om een gezonde leefomgeving in de regio te waarborgen voor mens en dier, met behoud van een innovatieve veehouderijsector. Gezamenlijk nemen de partijen maatregelen om de invloed van de veehouderij op de luchtkwaliteit te verminderen. Volgens het nieuwe regeerakkoord gaat het nieuwe kabinet 'de uitkomsten hiervan beschikbaar maken voor de rest van Nederland'.

De vier partijen omarmen dit manifest, aldus Geurts. ,,De vermelding laat zien dat we met z'n allen trots zijn op de agrosector in de regio FoodValley. En dat verheugt mij uiteraard, als inwoner van deze mooie regio." Hoe die 'ondersteuning' van de regio er in de praktijk uit gaat zien, kan Geurts nog niet zeggen. ,,De betreffende bewindspersonen gaan dat uitwerken."

NEDERLAND WORDT DUURZAAM Het is niet voor het eerst dat de Regio FoodValley expliciet in het regeerakkoord is opgenomen. Ook in 2010, toen CDA en VVD samen regeerden met gedoogsteun van de PVV werd het al genoemd. Destijds viel de passage over het het samenwerkingsverband onder het hoofdstuk 'Economie', nu onder 'Nederland wordt duurzaam'.

Het CDA-Kamerlid geeft aan dat hij zelf gedurende de formatie warm pleitbezorger was van de vermelding van FoodValley in het verbond tussen de vier partijen. ,,Het is bekend dat er, behalve de onderhandelingstafel met de fractievoorzitters, zijtafels waren waaraan Kamerleden spraken over het nieuwe regeerakkoord. Daar heb ik mij sterk gemaakt voor dit belangrijke punt."

BOEREN EN BOERINNEN ]Behalve de passage over FoodValley wijst Geurts nog op een ander punt in het regeerakkoord, dat volgens hem belangrijk is voor deze regio. ,,We hebben als partijen afgesproken dat er een bedrijfsovernamefonds komt waaruit jonge boeren en boerinnen worden gestimuleerd om hun bedrijven voort te zetten", aldus de CDA'er. ,,Hiermee worden zij ondersteund bij het overnemen van een gezinsbedrijf en de bij financiering van investeringen in innovatie."

Tevens stipt de Voorthuizenaar het punt van de voedselveiligheid aan, waarover de afgelopen maanden zoveel te doen was in de fipronil-affaire in eieren. Er was veel kritiek op het handelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in deze kwestie. Die zou te laks hebben gereageerd op tips over gebruik van de insecticide bij de bestrijding van bloedluis in kippenstallen. De vier partijen trekken twintig miljoen euro uit voor versterking van de NVWA. ,,En de organisatie wordt doorgelicht op efficiëntie, een heel belangrijke toevoeging", zegt Geurts. ,,Daarop hamer ik al jaren."

'IK BLIJF GRAAG KAMERLID' Nu het regeerakkoord er ligt, begint in Den Haag het grote speculerenover de 'poppetjes' in de kabinet. Geurts geeft aan geen ministerspost of staatssecretariaat te ambiëren. ,,Ik blijf graag onderdeel van de Kamerfractie."