• import

Gesprek over 'overlast'

WOUDENBERG Op social media spreken bewoners de jongeren aan die op de bankjes achter het gemeentehuis samenkomen en veel rotzooi, waaronder glasscherven, achterlaten. Persoonlijk aanspreken heeft niet het juiste effect. Er is een roep om handhaving en actie door gemeente, politie, BOA en jongerenwerker.

Joke van der Heide

Op deze oproep reageert burgemeester Titia Cnossen: ,,Eén van de plekken waar jongeren elkaar graag ontmoeten is bij de bankjes achter het gemeentehuis. Vooral nu het mooier weer is, komen ze vaker samen. Zolang ze geen overtredingen begaan, mag dit ook. De BOA, politie en het jongerenwerk gaan regelmatig met hen in gesprek, bijvoorbeeld als ze hun afval niet opruimen. Inwoners die hinder ondervinden van de jongeren kunnen dit melden bij de gemeente. Ook kunnen zij terecht op het spreekuur van de BOA iedere maandagavond."

Jongerenwerker Reinier van Santen vindt het positief dat de bewoners zo actief en betrokken zijn dat zij de rommel zelf willen opruimen en de jongeren aanspreken. Hij neemt hun oproep dan ook serieus en wil graag in gesprek gaan om met wederzijds respect naar elkaar te luisteren en vervolgens ook de jongeren hierbij te betrekken.

Als jongerenwerker heeft dit groepsgedrag met afval als onderwerp wel zijn aandacht. ,,Ik ga er met de jongeren over in gesprek en vraag wat zij denken wat oplossingen zijn hiervoor. Ik ben niet degene die ze moet 'aanspreken' met een wijzend vingertje", legt Reinier uit.

Daarnaast heeft het persoonlijke verhaal van iedere jongere en het stimuleren van hun ontwikkeling en talenten voor hem als jongerenwerker meer prioriteit dan afval. Een gesprek met alle betrokkenen ziet hij als een goed middel om de klachten ten goede te keren.