• Eveline Zuurbier

Gescheiden inzameling drankenkartons in Woudenberg

WOUDENBERG Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten een vergoeding krijgen voor het gescheiden inzamelen van drankenkartons. Aangezien meer afval gescheiden inzamelen hoog op de agenda staat van het college werd afgelopen raadsvergadering voorgesteld om per 1 juli hiermee te starten.

In het kader van een Duurzaam Woudenberg wil de gemeente zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen hergebruiken en de hoeveelheid restafval dat verbrand moet worden verlagen. In Woudenberg bestaat 5 procent van het restafval uit drankenkartons. Door de vergoeding van het Afvalfonds vindt het college het financieel een verantwoorde beslissing om de drankenkartons gescheiden te gaan inzamelen. Het collegevoorstel is om de beperkte extra kosten te verwerken in het tarief van de afvalstoffenheffing vanaf 2016. Gescheiden inzameling van metaal staat vanaf 1 januari 2017 op de planning.

* Lees meer in De Woudenberger van dinsdag 9 juni.