• Gerrit van de Haar wijst het eerste kievietsei in 2018 in de omgeving van Woudenberg aan.

    Henk de Leeuw

Gerrit van de Haar vindt eerste kievitsei in Woudenberg

WOUDENBERG Gerrit van de Haar van Weidevogelbeschermingsgroep 'De Kiewiet' heeft het eerste kievitsei in Woudenberg gevonden. Met het vinden van dit kievitsei (een nestje van 3, 23 maart) is het nieuwe weidevogelseizoen voor de 30 vrijwilligers in de omgeving van Woudenberg begonnen. Weidevogelvrijwilligers van onder andere Landschapsbeheer Nederland trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met agrariërs nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Henk de Leeuw van WVB De Kievit: ,,Op akkerland lopen bijna alle nesten in het voorjaar gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding. Bescherming van nesten is daarom hard nodig. Daarnaast is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te worden.´´

De Leeuw geeft verder aan dat er een proef plaats gaat vinden: ,,Komend jaar gaat er op 12 boerenbedrijven op bouwland een pilot plaatsvinden, waarbij uitgestelde bewerkingen en akkerranden worden ingezet om broedende kieviten te beschermen en om meer dekking en voedsel voor jonge kieviten te bieden. Na het broedseizoen blijven de kievitstroken liggen en fungeren als kruidenrijke akkerranden die voedsel en dekking biedt voor insecten, vlinders, akkervogels en wild. Optimale samenwerking tussen agrariërs, loonwerkers en vrijwilligers leidt tot een beter functionerend weidevogelbeheer.

Voor nadere informatie: www.wvbdekiewiet.nl