• Roos Koole

Gemeenten terughoudend met commerciële marktpartijen

RENSWOUDE De gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude zijn terughoudend ten aanzien van commerciële marktpartijen. Dat zeggen zij in antwoord op een advies van het Wmo-forum over de aanbesteding van hulpmiddelen voor cliënten van de Wmo.

Het forum had laten weten uiterst terughoudend ofwel negatief te zijn ten aanzien van nieuwe commerciële marktpartijen. ,,Vooral in de zorg dienen zich nieuwe 'snelle jongens' aan die een 'graantje willen meepikken'.''

Het forum zet een vraagteken bij de door de colleges gestelde keuzevrijheid bij de nieuwe aanbesteding voor cliënten die hulpmiddelen nodig hebben. De keuze zou beperkt zijn, er zijn maar enkele aanbieders. Volgens de colleges zijn er volgens de uitgangspunten van de aanbesteding twee aanbieders, waartussen cliënten kunnen kiezen. Landelijk zijn er vier grote aanbieders actief op de markt van de Wmo-hulpmiddelen, commerciële partijen niet meegerekend. Cliënten die voor een andere aanbieder willen kiezen hebben de mogelijkheid voor een persoonsgebonden budget (PGB) te kiezen.

De gemeenten gaan strenger monitoren. Elk jaar moeten beide aanbieders een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren, waarin de gemeenten meebepalen hoe deze uitgevoerd gaat worden. Dat levert extra informatie op over de kwaliteit van de dienstverlening. Ook moet per kwartaal een overzicht van klachten en overschrijdingen van termijnen worden ingeleverd.