• Waterschap Vallei en Veluwe
  • Ab Donker

Gemeentelijke hittemaatregelen

WOUDENBERG Er is sprake van een recordaantal warme dagen en de verwachting is dat het er deze week nog een hittegolf volgt. Onze redactie informeerde welke maatregelen Woudenberg neemt tegen deze voortdurende hitte en daarmee gepaard gaande droogte.

Joke van der Heide

Over het openbaar groen in de bebouwde kom meldt de gemeente dat zij vooral bomen die het afgelopen seizoen geplant zijn twee keer per week water geeft. Dit doet de gemeente met behulp van een tractor met watertank. Ook nieuw aangeplante perken worden meegenomen met de waterrondes. Voor de overige bomen en beplanting is het volgens de gemeente helaas niet te doen om deze allemaal water te geven.

Op de vraag of bewoners ook zelf iets kunnen doen, reageert de gemeente dat het zeer gewaardeerd wordt als inwoners het gemeenteperkje voor hun huis meesproeien. Met de droogte in het buitengebied houdt de gemeente zich niet actief bezig.

Ook sportverenigingen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Voorzitter Michel van Raaij van de VV Woudenberg vertelt dat alle velden drie à vier keer per week worden gesproeid. ,,Het gras ziet er nog mooi groen uit en houdt zich goed onder de warme omstandigheden. Het water hiervoor komt uit de sloot naast het voetbalveld. Deze sloot loopt uit op De Grift. Het water in De Grift staat op dit moment hoog, dus dat gaat prima", legt hij uit.

Dit bevestigt het waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap heeft vanaf 2 juli een verbod aangekondigd op het onttrekken van water uit oppervlaktewater. Dit geldt echter niet voor De Grift en het Valleikanaal. Wel geeft het waterschap aan dat door de aanhoudende droogte de peilen in het werkgebied zakken. Via de Grebbesluis bij Rhenen kan er echter nog wel steeds water worden ingelaten in het Valleikanaal.

Wat te doen met de aanhoudende droogte.....

Zuinig zijn met water, de website van het waterschap in de gaten ten aanzien van berichtgeving over onttrekking van water en de kwaliteit van het water. Plus alleen zwemmen in door de provincie aangewezen wateren. Dit zijn de tips van het waterschap Vallei en Veluwe aan de inwoners. Over de waterkwaliteit van het Henschotermeer bevestigt het waterschap dat dit nauwlettend wordt gemonitord. Eventuele risico's worden aangegeven via de website zwemwater.nl en bij de zwemplas zelf.

Door de aanhoudende droogte kan de waterkwaliteit van vijvers eveneens verslechteren en de waterstand dalen. Als gevolg van hoge watertemperatuur en zuurstof te kort kunnen de vissen dan sterven. Ook blauwalg is een mogelijke ontwikkeling in warm water. Meldingen van vissterfte en blauwalg worden gezamenlijk opgepakt door het waterschap en de gemeente. Er is één melding gedaan van vermoeden van blauwalg in de vijver in 't Zeeland (Pijlkruid).

Tot slot vertelt Ineke Jager van Groenewoude dat er voor de bewoners een hittegolfprotocol is. Met deze hitte is extra aandacht voor ouderen belangrijk. Zo krijgen de bewoners meer te drinken via een bouillon, aanmaaklimonade en 's middags een waterijsje voor de verkoeling.