• Joke van der Heide

'Gemeentehuis Woudenberg minder open'

WOUDENBERG De raad gaf donderdag het college opdracht om de voor- en nadelen te onderzoeken van het één of twee dagdelen per week sluiten van het gemeentehuis.

Joke van der Heide

Reden voor het onderzoek is dat het college in de Kadernota heeft aangegeven dat zij extra budget van 100.000 euro nodig heeft om de werkdruk op een verantwoord niveau te houden en te voldoen aan de (kwalitatieve) wettelijke eisen. Indien dit budget niet toegekend wordt, zal volgens het college het niveau van de dienstverlening van de gemeente moeten worden bijgesteld.

* Lees meer in De Woudenberger van dinsdag 14 juli.