Gemeente wil geen dubbelrol bij nieuwjaarsfeest

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg heeft besloten niet langer op te treden als organisator van het muziekevenement tijdens de jaarwisseling. Hierover informeerde zij de raad. Aanleiding voor dit besluit is dat de handhaving op het gebruik van alcohol onder minderjarigen door het open en laagdrempelige karakter van het feest niet goed geregeld was.

Door dit besluit kunnen de rollen van organisator van het feest enerzijds en het verlenen van een vergunning en handhaving van de Drank- en Horecawetgeving anderzijds worden gescheiden. De gemeente wil niet langer in die dubbelrol acteren. Als deelnemer aan het regionale project Frisvalley staat handhaving van de gewijzigde Drank- en Horecawet voor jongeren tot 18 jaar namelijk hoog op de agenda.

De gemeente staat wel achter het nieuwjaarsfeest en stelt daarom een budget van 10.000 euro beschikbaar voor een marktpartij of particulier initiatief voor het organiseren van een nieuwjaarsfeest voor jong en oud in het centrum van Woudenberg. Voor 1 september moeten de plannen bij de gemeente zijn ingediend.

Lees voor de reactie van de raad De Woudenberger van 26 mei.