• Lammert van Beek

Gemeente roept Woudenbergers op mee te helpen aan herstel biodiversiteit

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg, Imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg en Stichting Duurzaam Woudenberg zaaien woensdag 10 april negentien stukken gemeentegrond in met een insectenvriendelijk bloemenmengsel. Dit om bijen en andere bestuivende insecten te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan het herstel van de biodiversiteit in het dorp. 

De gemeente roept Woudenbergers op mee te helpen met het inzaaien van het bloemenmengsel, dat naast honingbijen, wilde bijen en hommels, ook vlinders zal aantrekken. Het inzaaien op woensdag 10 april begint om 14.00 uur. 

Insecten zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur, laat de gemeente Woudenberg in een persbericht weten. ,,Driekwart van de gewassen die we telen hebben bestuiving door bijen nodig en zelfs tachtig procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van de bestuiving door insecten. Toch hebben insecten het niet makkelijk in Nederland. In korte tijd is het aantal vliegende insecten met 75% afgenomen, voornamelijk door verlies aan leefgebied en gebruik van pesticiden. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Insecten worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen. Ook de verdwijning van steeds meer soorten vogels blijkt voor een groot deel gekoppeld aan de insectensterfte omdat vooral veel jonge vogels van insecten leven.''

Voor wethouder Pieter de Kruif is dat reden om concrete actie te ondernemen. ,,Ook in de gemeente Woudenberg willen we graag samen met de inwoners een bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit. Het inzaaien van de stukken gemeentegrond zorgt ervoor dat we meer vliegende insecten en meer vogels krijgen in onze gemeente."

Woudenbergers die willen meedoen met inzaaien op woensdag 10 april kunnen zich tot vrijdag 5 april aanmelden door een e-mail te sturen naar t.dernison@woudenberg.nl. De locaties waar gezaaid gaat worden zijn te vinden op www.woudenberg.nl/zaaien. Meer informatie over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is te vinden op www.samenvoorbiodiversiteit.nl.