• In de toekomst is de baliefunctie niet vanzelfsprekend meer.

    Vallei Wonen

Gemeente: 'Moeite met deze verandering van dienstverlening'

WOUDENBERG De Woudenbergse woningcorporatie Vallei Wonen wil per 1 januari 2020 fuseren met Omnia Wonen. Voordat het verzoek tot goedkeuring in het najaar naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan worden gestuurd, hebben de betrokken gemeenten de kans om voor 12 augustus een zienswijze in te dienen over de voorgenomen fusieplannen.

Een belangrijke vraag van de gemeente Woudenberg is in hoeverre er in de toekomstige samenwerking nog ruimte is voor Woudenbergs maatwerk, zoals Vallei Wonen deze invulde. Omnia Wonen is immers actief in 13 gemeenten. De kern van de woningportefeuille ligt met 5.300 woningen in de regio Noord West Veluwe. De gemeente Nunspeet heeft met 2.500 woningen het grootste aandeel. Met bijna 1.100 woningen is Woudenberg wel de twee na grootste gemeente.

In het kader van maatwerk heeft de gemeente in de zienswijze opgenomen dat de dienstverlening als gevolg van de fusie voor de Woudenbergse huurders er niet op achteruit mag gaan. Vanaf 2020 gaat er gewerkt worden met een team bestaande uit een woonadviseur, vakman en huismeester. Gezien het feit dat de gemeente begrepen heeft dat dit team ook werkt in de gemeente Amersfoort, is er bezorgdheid over de lokale betrokkenheid. Temeer daar de werkzaamheden vanuit het kantoor Woudenberg vanaf 2020 worden afgebouwd en de baliefunctie in de toekomst niet langer vanzelfsprekend zal zijn.

Interim Directeur Vallei Wonen Marcel Meulen vertelt dat de baliefunctie een punt van aandacht is. Omnia Wonen werkt namelijk op afspraak volgens het concept 'Wij komen naar u toe'. In de zienswijze geeft de gemeente aan moeite te hebben met deze verandering van dienstverlening. Zij benadrukt dat Woudenberg een gemeente is waar persoonlijk contact van grote toegevoegde waarde wordt gezien, zeker door oudere huurders. De gemeente wil dan ook dat er meerdere malen per week een vaste locatie blijft waar de huurders terecht kunnen met hun vragen. Op dit moment is de balie bij Vallei Wonen twee keer per week geopend. Maatwerk op onder andere de prestatieafspraken over het aantal te bouwen sociale huurwoningen en de afspraak dat 25 procent van de woningen eerst moeten worden aangeboden aan Woudenbergers, blijft bestaan. Inspraak van de Woudenbergse huurders is geborgd doordat Vallei Wonen een commissaris in de RvC Omnia Wonen en de vice-voorzitter van de Huurdersbelangen organisatie van Omnia Wonen levert.

De gemeente signaleert verder dat Vallei Wonen meer ambitie had dan Omnia Wonen op het gebied van samenwerking met Coöperatie De Kleine Schans voor zorg en wonen en vraagt daar extra aandacht voor. Dat geldt ook voor behoud van de investeringscapaciteit van de Woudenbergse woningen. Het feit dat deze woningen gemiddeld jonger en duurzamer zijn dan de verdere woningvoorraad, mag volgens de gemeente geen gevolgen hebben voor de ambitie. Ook wil de gemeente dat wanneer woningen verkocht worden de opbrengst geïnvesteerd wordt in Woudenberg.