• Joke van der Heide

'Gemeente laat steken vallen'

WOUDENBERG  De formele klacht van Mark Kloosterhuis over de werkwijze van de gemeente in relatie tot de verkeersoverlast van laan 1940-1945 is door de gemeente direct opgepakt. Een week later zijn de meeste maatregelen genomen en hebben Kloosterhuis en De Woudenberger een officiële reactie ontvangen van de gemeente.

 

Een onderdeel van de klacht is dat Kloosterhuis aangeeft dat de in de raad afgesproken visuele maatregelen in mei 2015 niet zijn genomen. De bewoners dan ook niet geïnformeerd zijn en er ook geen halfjaarlijkse evaluatie heeft plaatsgevonden. Gemeentesecretaris Simone van der Marck geeft aan dat naar aanleiding van deze klacht moet worden geconstateerd dat de uitvoering van het besluit onvoldoende is bewaakt en de genoemde maatregelen niet zijn uitgevoerd. ,,Dit betekent dat er een jaar niets is gebeurd en dat we nu niet beschikken over een evaluatie naar het effect van de maatregelen", aldus Van der Marck.

 

EXCUSES  In een gesprek op 13 april 2016 heeft de gemeentesecretaris in aanwezigheid van de klachtencoördinator één en ander toegelicht en hiervoor namens het college excuses aangeboden. Van der Marck vertelt dat Kloosterhuis in het gesprek ook heeft aangegeven dat naar zijn mening bij de gemeente niet voldoende zorgvuldig wordt gewerkt. Dit uit zich in het niet nakomen van afspraken en onvoldoende communicatie zowel in dit dossier als meer in het algemeen. Van der Marck: ,,Hierdoor heeft de heer Kloosterhuis helaas de indruk gekregen dat hij bewust wordt tegengewerkt. In het gesprek heb ik aangegeven dat de gemeente in deze zaak inderdaad steken heeft laten vallen en toegezegd dat er maatregelen zullen worden getroffen om dit in de toekomst te voorkomen. Zijn gevoel dat hij bewust wordt tegengewerkt hebben we hierdoor niet kunnen wegnemen. In het gesprek heeft de heer Kloosterhuis wel aangegeven de gemaakte excuses te aanvaarden."

 

SYMPTOOM Hoewel de gemeente met het gesprek en de gedane toezeggingen er op vertrouwt aan zijn klacht voldoende tegemoet gekomen te zijn, is Kloosterhuis het hier niet mee eens. Dat er het afgelopen jaar niets is gedaan met de beloftes naar de raad en de ombudsman is slechts een onderdeel of een symptoom van zijn klacht naar de gemeente. ,,Ik wil met deze klacht bereiken dat anderen niet dit soort zinloze conflicten krijgen met de gemeente. Daar moet een oplossing of beleid voor komen.", aldus Kloosterhuis.