• Dagelijks bestuur DES en ODW van links naar rechts Quido van Ipenburg, Bert Geijtenbeek, Hans Markus en Patrick Kolfschoten

    Joke van der Heide

Gemeente en DES hebben zelfde belang

WOUDENBERG Guido van Ipenburg, Bert Geijtenbeek, Patrick Kolfschoten en Hans van Markus vormen het  bestuur van zowel de winkeliersvereniging DES als van het Ondernemingsfonds DES Woudenberg (ODW).  Met beide petten op maken zij zich sterk voor een aantrekkelijk winkelcentrum.

 

Maandag 21 september hield de gemeente een informatieavond over het nieuwe centrumplan in het Cultuurhuis. Het bestuur van de DES was gedurende de hele avond aanwezig om de reacties te peilen van hun achterban. De belangstelling onder de leden was groot. Voor het overgrote deel vinden de winkeliers het centrumplan een mooi plan. Ze zijn blij dat de gemeente zich inzet voor een aantrekkelijke winkelstraat. Daarbij wil het bestuur wel opmerken dat ze hopen dat de grote investering voor het centrum niet voor niets zal zijn. Zolang er nog geen duidelijkheid is over hoe de Kop van de Spoorzone verder wordt ingevuld, blijft het bestuur hier zorgen over houden.

 

De komende twee weken kunnen alle belanghebbenden zienswijzen indienen op het gepresenteerde plan door de gemeente. De DES zal daar zeker gebruik van maken en komen met een onderbouwd plan voor een aantal knelpunten, als de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden voor de ondernemers en hun klanten in het autoluwe gedeelte van de Dorpsstraat, de begaanbaarheid van Kostverloren voor vrachtwagens en het al dan niet afsluiten van de Prins Bernhardstraat.

 

Wilt u meer weten over wat de DES vindt van het centrumplan en wat de DES zelf onderneemt om het centrum te verlevendigen, lees dan De Woudenberger van dinsdag 29 september.