• Wethouder Marleen Treep en Jeanine Schaling (foto), voorzitter Coalitie Erbij, en Minister Hugo de Jonge (foto) de vijf pijlers tegen eenzaamheid.

    Eric Schaling

Gemeente en Coalitie Erbij onderstrepen belang aanpak eenzaamheid

WOUDENBERG Wethouder Marleen Treep en Jeanine Schaling, voorzitter Coalitie Erbij Woudenberg ondertekenden maandag de vijf pijlers van het actieprogramma 'Een tegen eenzaamheid'. Minister Hugo de Jonge startte het initiatief vanuit het ministerie van VWS om vereenzaming een halt toe te roepen door een betrokken samenwerking van het Rijk, lokale initiatieven, partners en gemeenten. De ondertekening vond plaats tijdens het werkbezoek van de minister aan Woudenberg.

Treep en Schaling zijn eensgezind: ,,We staan voor een samenleving waarin alle inwoners zich thuis voelen, zelfredzaam zijn en naar vermogen kunnen meedoen en waarin jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien. De aanpak van eenzaamheid onder inwoners levert hier een belangrijke bijdrage aan.''

 

KOPLOPER Gemeente Woudenberg is koploper in het voorkomen en herkennen van eenzaamheid. In 2013 is een burgerinitiatief gestart waarna in 2015 de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg is ontstaan. Organisaties in Woudenberg verbinden zich aan de Coalitie om ideeën uit te wisselen die bijdragen aan het beperken van eenzaamheid. Ook werkt de Coalitie aan kennisoverdracht over eenzaamheid. Elke tweede zondagmiddag van de maand wordt een activiteit georganiseerd in het Cultuurhuis voor iedereen die het leuk vindt anderen te ontmoeten onder de naam Samen op Zondag.

 

ACTIEPROGRAMMA Het actieprogramma beschrijft vijf pijlers voor een duurzame aanpak. Twee van deze pijlers zijn creëer een sterk netwerk en betrek de eenzamen zelf. Naast het netwerk van Coalitie Erbij Woudenberg leveren ook bijvoorbeeld de SWO en de kerken een bijdrage aan het beperken van eenzaamheid door grote groepen vrijwilligers die huisbezoeken doen.

 

Daarnaast is monitoring en onderzoek belangrijk bij een duurzame aanpak. Movisie doet een onderzoek in samenwerking met Beweging 3.0, Coalitie Erbij Woudenberg, Coöperatie de Kleine Schans, inwonersraad en de gemeente. Concreet onderzoeken zij hoe professionals eenzaamheid herkennen, hoe ze handelen en wat er nodig is om de eenzaamheid terug te dringen. Hiernaast wordt in kaart gebracht hoe verschillende activiteiten bijdragen aan de vermindering van eenzaamheid en of dit aanbod passend is bij de vraag.

MELDPUNT Naar aanleiding van de plannen die minister Hugo de Jonge in het voorjaar van 2018 lanceerde heeft de Coalitie Erbij Woudenberg een Plan van Aanpak geschreven over datgene wat in Woudenberg nog kon worden opgepakt om eenzaamheid te bestrijden. Het belangrijkste punt was het oprichten van een Meldpunt eenzaamheid. Hiervoor heeft de Coalitie contact gezocht met Coöperatie De Kleine Schans en de gemeente om te komen tot de oprichting hiervan. Vanaf 9 april kunnen inwoners terecht bij dit meldpunt als ze zich zorgen maken over een inwoner. Samen wordt dan bekeken wat er gedaan kan worden. Hierbij wordt de nieuwe privacywetgeving in acht genomen.

 

THEMABIJEENKOMST Donderdag 14 maart om 14.00 uur is de themabijeenkomst eenzaamheid in het Cultuurhuis. Een bijeenkomst voor inwoners en professionals uit Woudenberg over de verschillende vormen van eenzaamheid en de mogelijkheden die er zijn om eenzaamheidsgevoelens terug te dringen. Aanmelden is gewenst, dit kan door een e-mail met contactgegevens te sturen naar info@dekleineschans.nl onder vermelding van Themabijeenkomst Eenzaamheid.