• Joke van der Heide

Gemeente daagt burgers uit: Oproep tot burgerinitiatieven

WOUDENBERG In de gemeente Woudenberg staat de deur wijd open voor burgers die met initiatieven komen om taken die nu nog bij de gemeente liggen over te nemen. Dit vertelde burgemeester Cnossen bij de start van het project Right to Challenge (RtC).

Joke van der Heide

 

Deze uit Engeland overgewaaide trend geeft burgers de kans om taken van de gemeente over te nemen, wanneer zij denken dat het anders, beter of goedkoper kan. Burgemeester Cnossen is er trots op dat Woudenberg de eerste gemeente binnen de regio Amersfoort is, die hiermee van start gaat. ,,Dit past binnen de participatiesamenleving die wij voor ogen hebben." Het verzoek voor RtC kwam vorig jaar van het CDA en werd unaniem gesteund door de hele raad. Burgemeester Cnossen vertelt dat de gemeente enthousiast is om aan de slag te gaan met het project. Alle soorten burgerinitiatieven zullen warm ontvangen worden. De beoordeling zal minder bureaucratisch zijn en ruimte bieden om te experimenteren. ,,We willen bij ieder verzoek actief meedenken met de initiatiefnemers en creatief kijken wat er binnen de regels mogelijk is."

 

SAAMHORIGHEID Hoewel RtC nog niet door veel gemeenten wordt toegepast, is het eigenlijk niet helemaal nieuw in Woudenberg. Het beheer van de Aula, Stichting Sportpark De Grift, het Repaircafé, Coalitie Erbij, Woudenberg Sportief, het onderhoud van het oorlogsmonument door basisscholen, de fontein Van Gendtvijver en beheer openbaar groen door bewoners zijn volgens de burgemeester mooie voorbeelden die je kunt scharen onder RtC. ,,Het zijn initiatieven die worden opgepakt door enthousiaste burgers binnen onze actieve Woudenbergse samenleving. Burgers die hun deskundigheid en kennis willen inzetten voor ons dorp en zorgen voor meer saamhorigheid", licht de burgemeester toe.

Het initiatief voor de openbare laadpalen hoort ook in bovengenoemd rijtje. De Woudenbergse ondernemer Jan Willem Zwang van Greencrowd kwam begin dit jaar met het verzoek bij de gemeente voor het aanleggen van openbare laadpalen. De gemeente maakte dit initiatief mogelijk door er nieuw beleid voor vast te stellen, het vergunningentraject te verzorgen en de straat aan te leggen. Jan Willem Zwang staat met zijn bedrijf in de top 100 van duurzame bedrijven en kon met dit initiatief zijn kennis en netwerk inzetten voor zijn eigen dorp.

 

EIGENAARSCHAP Anders dan bij burgerparticipatie draagt de gemeente bij RtC het eigenaarschap over aan de initiatiefnemer. Daar ligt meteen een uitdaging. De gemeente kan de taken namelijk nooit helemaal los laten, omdat zij wel eindverantwoordelijk blijft. Daarbij speelt het risico dat inwoners hun betrokkenheid verliezen, niet kundig genoeg zijn of gaan verhuizen. Op de vraag of er een conflict kan ontstaan met het beleid voor aanbesteding antwoordde de burgemeester: ,,We moeten ons wel aan de regels houden, maar beleidsvrijheid nemen waar mogelijk." De burgemeester benoemde alle raadsleden tot ambassadeur van dit mooie plan en hoopt dat burgers snel met goede ideeën en een plan van aanpak komen. Zij kunnen contact opnemen met de gemeente en worden dan in contact gebracht met de juiste RtC contactpersoon.