• Gemeente Woudenberg

'Geen verdringing woningmarkt'

WOUDENBERG Wethouder Pieter de Kruif is blij met afgelopen vrijdag gepresenteerde actieplan voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus.

,,Door het versneld bijbouwen van extra goedkopere gezinswoningen hopen we op relatief korte termijn meer ruimte te creëren in onze woningvoorraad en verdringing op de woningmarkt te voorkomen'' aldus De Kruif die bovendien erg tevreden is met de prestaties die de gemeente Woudenberg tot nu toe heeft geleverd op het gebied van het huisvesten van vergunninghouders. ,,Daar ben ik echt trots op.''

 

TAAKSTELLING Van verdringing op de lokale markt voor sociale huurwoningen is er volgens De Kruif trouwens tot nu toe nauwelijks sprake geweest. Met het vrijkomen van gemiddeld 60 huurwoningen per jaar in de huidige voorraad sociale huurwoningen heeft het dorp volgens de wethouder zonder al te veel problemen steeds kunnen voldoen aan de jaarlijkse taakstelling van het Rijk voor het huisvesten van vergunninghouders.

,,Maar we moeten er natuurlijk voor zorgen dat dit in de toekomst ook zo blijft. Daarom is besloten om dit actieplan te ontwikkelen. Ook voor 2017 is de voorlopige taakstelling voor Woudenberg aanzienlijk, namelijk huisvesting voor 10 vergunninghouders in de eerste zes maanden en voor ongeveer 15 in het tweede half jaar. Of deze cijfers nog naar boven worden bijgesteld weten we niet, want dat hangt natuurlijk af van de landelijke toestroom van vluchtelingen. We willen in elk geval wel proberen om daarop voorbereid te zijn. Vandaar het voorstel om versneld 20 goedkope sociale huurwoningen te gaan bouwen. Die zouden we daar trouwens toch wel gebouwd hebben, maar we halen de realisatie daarvan naar voren. Het biedt ons bovendien meer mogelijkheden voor een goede spreiding van de nieuwkomers, want deze sociale huurwoningen zullen ook heel aantrekkelijk zijn voor Woudenbergers die willen verhuizen naar een wat kleinere woning.''

ALLEENREIZIGERS Hoewel het bij de toewijzingen voor huisvesting in Woudenberg tot op heden vooral om gezinnen ging, voorziet De Kruif in de komende periode ook een mogelijke toename van het aantal alleenreizigers dat onderdak moet worden geboden. Om te voorkomen dat dit extra druk gaat opleveren op de woningmarkt wordt in het plan voorgesteld om deze met meerdere personen (3 tot 4) in één woning te gaan onderbrengen. Hiervoor wil het college een aantal woningen op de particuliere markt gaan huren of kopen, welke (tijdelijk) worden ondergebracht bij Vallei Wonen en door de gemeente middels stoffering en inrichting geschikt worden gemaakt voor kamerbewoning. ,,Dit versnelt de doorstroming van deze groep, waarin ook vergunninghouders zullen zitten die in aanmerking komen voor gezinshereniging. Als vergunninghouders hun kamer niet zelf opnieuw moeten stofferen en inrichten, kan de kamer bij vertrek sneller door een nieuwe bewoner betrokken worden'' meent De Kruif. De financieringskosten van de investering om woningen voor dit doel aan te kopen drukken volgens het college niet op de begroting omdat deze worden gedekt uit de huurinkomsten. Behoudens het risico van een eventuele waardedaling zou de investering in de toekomst bij verkoop ook weer terug kunnen worden gehaald. ,,Op dit moment gaan we ervan uit dat 1 of 2 woningen voor kamerbewoning in Woudenberg voldoende zal zijn'' aldus De Kruif. ,,Mocht er alsnog een groter aantal alleenreizenden gehuisvest moeten worden, dan zouden we de bouw van tijdelijke huisvesting moeten overwegen. Voorlopig gaan we daar niet vanuit, maar een onderzoek naar een mogelijke locatie hiervoor past wel in dit actieplan om ons op alle scenario's zo goed mogelijk voor te bereiden.''

Het college is zich er overigens wel van bewust dat de huisvesting van meerdere alleenreizenden op één locatie een extra inzet nodig is op het gebied van maatschappelijke begeleiding van de vergunninghouders om zo de leefbaarheid in de woning en in de buurt te waarborgen. De Kruif heeft daar alle vertrouwen in. ,,De inwoners van Woudenberg hebben zich tot nu toe altijd bijzonder open en gastvrij opgesteld. Ik heb ook de indruk dat onze nieuwe Woudenbergers zich hier echt thuis voelen. Daar ben ik dan ook buitengewoon  blij mee.''