• Joke van der Heide

'Geen blanco cheque college voor website'

WOUDENBERG De Woudenbergse gemeenteraad heeft donderdagavondingestemd met het forse krediet van eenmalig 145.500 euro en jaarlijks structureel 27.100 euro extra uitgaven voor de doorontwikkeling van de (online)dienst- en serviceverlening van de gemeente Woudenberg aan haar inwoners.

 

Dat er omtrent de structurele kosten ook nog onzekerheid was ingebouwd via een PM-post voor een adviseur dienstverlening, ging de raad te ver. Via een motie op initiatief van het CDA en mede ingediend door de SGP, GBW en PvdA werd het college opgedragen zich in te spannen om de functie van adviseur dienstverlening budgettair neutraal in te vullen. De raad wil hierover een terugkoppeling bij de  bespreking van de Kadernota 2019 in juni. 

 

 In de commissievergadering van 16 januari 2018 was door het college al aangegeven dat  het niet uitgesloten is dat door interne  verschuivingen van het personeel de functie budgettair neutraal wordt  ingevuld. Er kon echter geen enkele zekerheid over worden gegeven. Ook niet over het mogelijk aantal uren dat de  medewerker zou worden ingehuurd. Met de motie voorkomt de raad dat er een blanco cheque wordt verstrekt binnen een begroting met een beperkte plus.

 

Met  het Uitvoeringsplan Dienstverlening speelt het college in op de veranderende wet- en regelgeving en de verwachting van de inwoners ten aanzien van de dienst- en serviceverlening. Het plan wordt gedomineerd door ICT zaken als doorontwikkeling van de website met digitale dienstverlening voor de aanvraag van een paspoort  en rijbewijs en het online verstrekken van statusinformatie na de aanvraag.