• Dagelijks bestuur DES en ODW van links naar rechts Quido van Ipenburg, Bert Geijtenbeek, Hans Markus en Patrick Kolfschoten

    Joke van der Heide

'Geen autoluw centrum'

WOUDENBERG De plannen van het college voor aanpassing van het centrum maken veel los in Woudenberg. De verschillende ideeën geven aan dat het een complex vraagstuk is en dat de ideale oplossing niet eenvoudig te bedenken is. SGP en DES hebben beiden een nieuw plan ingediend. 

De belangrijkste discussiepunten zijn de autoluwe zone op de Dorpsstraat vanaf het Aldi-pand tot de Nieuwe Poort, de veiligheid en begaanbaarheid van het parkeerterrein Kostverloren met wel of niet doorgaand verkeer in één of twee richtingen en de uitweg vanaf het parkeerterrein Kostverloren via de nauwe Prins Bernhardstraat. Als het aan de SGP-fractie ligt gaat het plan voor een autoluwe zone niet door.  De ondernemers in deze zone worden dan  keihard getroffen en het sluit niet aan bij het karakter van het dorp als boodschappendorp. De DES is het met de SGP eens dat met éénrichtingsverkeer het dorpscentrum ook ontlast kan worden, zonder dat dit funest is voor de ondernemers. Met éénrichtingsverkeer is volgens beiden de veiligheid van fietsers en voetgangers ook gegarandeerd. Door de vermindering van het aantal auto's en het aantal parkeervakken op de Dorpsstraat hebben fietsers en voetgangers meer ruimte dan nu het geval is. Daarbij stelt de SGP voor om fietsers voorrang te geven en wil de DES een soort fietsstraat creëren. Zorgen zijn er over de enorme verkeersstroom, die gaat ontstaan op de parkeerplaats bij Kostverloren. In het plan van het college zal de nieuw aan te leggen weg vanaf het parkeerterrein via de te slopen Dorpsstraat 15 naar de Nieuwe Poort de voornaamste in- en uitgang worden. Doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer komen hier onherroepelijk in botsing en levert volgens de DES en SGP gevaarlijke situaties op voor de winkelende bezoekers.