• BDUmedia

Fusieplannen Vallei Wonen

WOUDENBERG Vanwege strengere overheidsregels wordt het voor een kleine zelfstandige corporatie als Vallei Wonen steeds moeilijker om de volkshuisvestelijke opgave te borgen. Vallei Wonen is dan ook op zoek naar een fusiepartner.

In de raad van oktober gaf wethouder Marleen Treep als toelichting op de fusieplannen van Vallei Wonen dat er serieuze gesprekken gevoerd worden en dat er na de jaarwisseling meer bekend zal worden over de fusiepartner.
Directeur Marcel Meulen legt uit wat de reden is van dit besluit. ,,Vallei Wonen komt eind 2018 met een nieuw bedrijfsplan voor de komende vier jaar. Daarin staat wat wij willen realiseren in Woudenberg en hoe we dat willen doen. In de voorbereiding tot dit bedrijfsplan zijn wij tot de conclusie gekomen dat Vallei Wonen voor de toekomst wil borgen dat er betaalbare sociale huurwoningen in Woudenberg beschikbaar zijn en blijven voor meerdere doelgroepen. Wij willen ook dat onze huurders kunnen blijven rekenen op een goed onderhouden woning en goede dienstverlening. Door de strengere overheidsregels wordt dat steeds moeilijker. Wij kunnen dit nog beter borgen als wij gaan fuseren met een andere krachtigere corporatie."
Vallei Wonen doorloopt met het bestuur van de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg (HBVW) het proces om tot een goede keuze te komen voor een fusiepartner. Op dit moment kan Marcel Meulen nog niet zeggen met wie Vallei Wonen gaat fuseren. Er worden met mogelijke partners nog gesprekken gevoerd. Het streven is om eind 2019 de fusie rond te hebben. Over de taak van Vallei Wonen en de gemeente om betaalbare sociale huurwoningen te realiseren en aan te bieden wil PvdA-Groenlinks in de commissievergadering van 13 november in debat.

De fractie heeft gevraagd om het ingekomen stuk over het jaarverslag 2017 van Vallei Wonen op de agenda te zetten. Uit het jaarverslag en een bijgevoegde brief van de gemeente blijkt dat Vallei Wonen vijf teruggekochte woningen niet conform afspraak met de gemeente weer in de verhuur heeft opgenomen en daarmee heeft toegevoegd aan de sociale huurvoorraad. Het besluit hiertoe is niet met de gemeente afgestemd.

Vallei Wonen bekijkt wat zij met de woningen gaat doen. PvdA-GroenLinks wil weten wat de consequenties zijn van een mogelijke verkoop van de vijf sociale woningen in een krappe sociale huurmarkt. Op technische vragen van andere fracties geeft de gemeente aan dat de reden voor de verkoop kan zijn dat de woningen niet passen in het sociale voorraadbeleid van Vallei Wonen doordat deze in aanschaf te duur zijn en/of te luxe zijn om te verhuren als sociale huurwoning.

Vallei Wonen bevestigt dit aan onze redactie. Het gaat volgens Vallei Wonen niet om sociale huurwoningen, maar terugkoop van vrije koopwoningen, Koopgarant of Slimmer Kopen woningen. De vraag of deze woningen weer verkocht worden of in de sociale huur gaan, wordt bepaald door het strategische vastgoedbeleid van Vallei Wonen op basis van argumenten als prijs, type woningen en dergelijke.
,,Dat is onze bedrijfsvoering", benadrukt Marcel Meulen.