• Evert Elzinga

FrisValley start nieuwe campagne: Ouders van NIX

SCHERPENZEEL Het regionale alcoholmatigingsproject van de acht gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen - start op 1 januari 2017 met een nieuwe campagne: Ouders van NIX. De campagne informeert ouders over de gevaren van en geeft tips en adviezen over hoe om te gaan met te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik bij jongeren. Want ouders hebben nog altijd de meeste invloed op het gedrag van hun kinderen.

Want hoewel jongeren door veel factoren worden beïnvloed (zoals vrienden, social media, televisie) hebben ouders nog altijd de grootste invloed op het gedrag van kinderen. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen van ouders die het goede voorbeeld geven, en proactief handelen als het om alcohol gaat, sneller geneigd zijn zelf ook verstandiger met alcohol om te gaan.

FrisValley richt zich daarom de komende maanden in het bijzonder op ouders om hen te informeren over de gevaren van te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik bij jongeren en wat zij, bijvoorbeeld bij het opvoeden, kunnen doen om dit met hun kinderen te bespreken. Naast een informatieve website (www.frisvalley.nl/oudersvannix) benaderen de deelnemende gemeenten ouders ook op andere manieren, zoals door middel van de gemeentelijke informatiepagina, via social media en filmpjes, door samen te werken met (sport)verenigingen, supermarkten en horeca én het, samen met IrisZorg, organiseren van informatiebijeenkomsten.

De campagne duurt tot 1 maart. Op die dag start de landelijke campagne IkPas… 30 dagen zonder alcohol waaraan ook FrisValley meedoet.

FRISVALLEY FrisValley 3.0 is het alcoholmatigingsproject van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Onder het motto 'Nog geen 18? Dan geen alcohol!' wijst FrisValley jongeren op de gevaren van te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik. FrisValley richt zich met name op het netwerk rond jongeren: ouders, scholen, sportclubs, horeca en supermarkten.