• Lex van Lieshout

'Fout OZB geen rekenfout'

WOUDENBERG De oorzaken die hebben geleid tot de te hoge OZB aanslagen in februari dit jaar aan Woudenbergse woningeigenaren zijn bekend. Uit de evaluatie blijkt dat het niet gaat om een rekenfout maar om vertraging door onvoldoende capaciteit bij Team Belastingen Scherpenzeel-Woudenberg, ICT problemen en onvoldoende communicatie.

Joke van der Heide

Door de vertraging is het proces van de WOZ herwaardering te laat afgerond. Dit is gebeurd in januari 2019 en had 1 oktober 2018 of uiterlijk 1 november afgerond moeten zijn, zodat de gemeente Woudenberg voor de bepaling van het OZB tarief 2019 uit kon gaan van een betrouwbaar WOZ stijgingspercentage.

Bij de gemeente was niet bekend dat de vertraging gevolgen had voor de betrouwbaarheid, omdat Team Belastingen Scherpenzeel-Woudenberg dit niet had doorgegeven. Dit team, gehuisvest in Scherpenzeel, verzorgt samen met het externe taxatiebureau Kondor het jaarlijkse proces van de WOZ herwaardering.

Uit de evaluatie blijkt dat door onvoldoende capaciteit binnen het Team Belastingen werkzaamheden voor het beoordelen van verkooptransacties zijn blijven liggen en pas veel te laat zijn uitbesteed aan taxatiebureau Kondor. Door ICT problemen op het gemeentehuis van Scherpenzeel kon Kondor haar taak voor een nauwkeurige taxatie vanuit marktgegevens ook pas veel later afronden.

Hierdoor waren in het door Team Belastingen doorgegeven voorlopige percentage WOZ- tijging van 5,84 procent alle vrijstaande woningen niet meegenomen. Normaal gesproken hebben deze woningen vanwege hun beperkte aantallen een klein effect op het percentage. In 2018 blijken juist deze type woningen meer gestegen te zijn en bleek in februari dat het percentage WOZ stijging maar liefst 9,3 was. Op basis van deze informatie zou de gemeente Woudenberg tot een andere OZB vaststelling zijn gekomen.

Verbetervoorstellen voor dit jaar zijn maandelijkse communicatie over problemen en het verstrekken van een uitgebreide analyse vanuit Team Belastingen aan de gemeente Woudenberg. Ook wordt er aan Team Belastingen en Kondor om meer sturing gevraagd op het proces, met name over de deadline van 1 oktober. De gemeente Woudenberg zal vervolgens een effectievere invulling moeten geven van het opdrachtgeverschap, want zo stelt wethouder Anita Vlam: ,,Team Belastingen heeft het niet gemeld, maar wij hebben er niet expliciet naar gevraagd."

Vanaf 2020 zal het proces tot WOZ-herwaardering worden ondergebracht bij de gemeente Veenendaal. Dan verwacht de wethouder geen problemen. ,,Belastingen Veenendaal is een veel grotere afdeling die op 1 oktober haar werkzaamheden zeker gereed kan hebben." De raad was blij dat het rapport er ligt, vond het een goede evaluatie en gaf aan dat dit nooit meer mag gebeuren. Op 11 juli wordt vastgesteld wanneer en hoe de teveel betaalde OZB zal worden terugbetaald.