• Lex van Lieshout

Forse plussen en minnen op Zomernota

WOUDENBERG  Uit de zomernota van de gemeente Woudenberg blijkt dat het eerste half  jaar van 2016 met plus 56.346 euro is afgesloten. De opvallend forse plussen en minnen waren reden tot vragen in de commissievergadering afgelopen week.

 

Door Joke van der Heide

Op basis van de eindafrekening van de Sociale Verzekeringsbank blijkt dat er ruim 167.863 euro op het totaalbudget van 481.767 bespaard is op de Persoons Gebonden Budgetten (PGB) voor Jeugd en WMO. Odile de Man (VVD) vroeg zich af of deze besparing betekent dat er te weinig geld is uitgegeven aan de zorg. Zij was vooral benieuwd op wat voor manier de raad kan sturen dat de zorg in Woudenberg goed blijft.

 

ZORGMIJDEN Voor de SGP was deze besparing reden om opnieuw  hun zorgen te uiten over de omvorming van de huishoudelijke hulp en het voorstel te doen om de besparing hiervoor in te zetten. Door de invoering van de algemene voorziening per 1 juli  is met alle mensen die in de gemeente huishoudelijke hulp ontvangen de afgelopen maanden een herindicatiegesprek gevoerd. De uitkomst lijkt volgens het college voor zowel de gemeente als cliënten positief. In die zin dat het past binnen de maatregel zoals opgenomen in de begroting van 2016-2019.

Wethouder Pieter de Kruif onderschrijft wel dat de hoge eigen bijdrage ook in Woudenberg in sommige gevallen leidt tot het mijden van zorg. Vorige week gaf de gemeente aan met maatregelen te komen om dit probleem op te lossen. Voor Henk Jan Molenaar (SGP) reden om totdat die oplossing er is de verlaagde eigen bijdrage van vijf euro per uur voor huishoudelijke hulp als stimulerende maatregel voor het derde kwartaal te verlengen naar het vierde kwartaal.

 

VERKOPEN In de eerste helft van het jaar heeft de gemeente de Schoolstraat 2, een strook van het bedrijventerrein en de voormalige provinciale werf verkocht. Per saldo hebben deze verkopen een nadelig effect op het begrotingsjaar 2016 van 19.000 euro. Het verlies van 249.102 euro op de verkoop van de provinciale werf was voor Sierd Smit reden om zich af te vragen hoe positief het is dat er jaarlijks 33.000 euro bezuinigd wordt op de begroting als je daarvoor 249.102 euro verlies moet afboeken.HenkJan Molenaar (SGP) stelde de verkoopwaarde niet ter discussie. Om staatssteun richting VHV te voorkomen moest de voormalige werf boven de marktwaarde verkocht worden. De SGP is alleen benieuwd hoeveel boven de marktwaarde, want dat bedrag zou als extra verlies genomen kunnen worden om de kavel aan de Meent buiten de rode contour te schrappen. Volgens het college was die kavel namelijk noodzakelijk om het project financieel haalbaar te krijgen. Wethouder Gijs de Kruif gaf aan zich niet te wagen aan een antwoord op deze vraag.

 

OPHEFFING RECREATIESCHAP  De wethouder sluit zich aan bij Marco van de Hoef (GBW) dat een voorziening voor het opheffen van het recreatieschap in 2018 van 167.762 euro totaal niet reëel is. Dit bedrag staat gelijk aan acht keer de jaarlijkse bijdrage voor de gemeente Woudenberg en wordt door de accountant van het recreatieschap verplicht gesteld als worstcasescenario. De wethouder is gemotiveerd om dit bedrag te voorkomen.