• Valerie Kuypers

Foodvalley wil kwaliteit van lucht verbeteren

SCHERPENZEEL Regio FoodValley wil de lokale luchtkwaliteit verbeteren. Veehouderijen zouden teveel geur, fijnstof en ammoniak de lucht in brengen. Samen met een groot aantal samenwerkingspartners gaan ze de de luchtvervuiling verminderen. De organisatie biedt maatwerkoplossingen aan veehouderijen die een bijdrage willen leveren om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.

Het verminderen van schadelijke stoffen in de lucht is een ingewikkelde opgave volgens de organisatie. Regio FoodValley, en een groot aantal samenwerkingspartners, hebben de afgelopen periode afspraken gemaakt om de uitstoot van onder andere fijnstof te verminderen. De afspraken staan in het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderijen, dat de komende periode verder wordt uitgewerkt.

AANGEPASTE WERKWIJZE Vooruitlopend daarop hebben de regiogemeenten besloten tot een aangepaste werkwijze bij vergunningverlening voor veehouderijen, waardoor op korte termijn maatwerkoplossingen met nieuwe, innoverende technieken voor veehouderijen mogelijk zijn. Zodoende vermindert nú al de uitstoot van schadelijke stoffen, terwijl tegelijkertijd de veehouderijen de mogelijkheid behouden om zich te kunnen ontwikkelen.

MAATWERKEXPERTS De Omgevingsdienst de Vallei (OddV), de organisatie van de regiogemeenten die de omgevingsvergunningen verleent, heeft een expertteam samengesteld om dit soort vergunningen te behandelen. De manifestpartners leveren het expertteam informatie over beschikbare nieuwe technieken en innovaties, praktijkervaringen en kostenaspecten. Zo kan bij de vergunningverlening optimaal rekening worden gehouden met nieuwe technieken om de uitstoot van schadelijke stoffen op korte termijn te reduceren. Regio FoodValley draagt hiermee ook op de korte termijn bij aan het verbeteren van het woon-en leefmilieu én de ontwikkeling van een toekomstbestendige en innovatieve veehouderijsector.