• Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff

Foodvalley bouwt aan duurzaam beton

SCHERPENZEEL/RENSWOUDE Recycling en milieu staan centraal in het regionale convenant Duurzaam Beton. Hiervoor plaatsten wethouders van de acht gemeenten binnen Food Valley maandag in Ede een handtekening, samen met Netwerk Betonketen.

Freek Wolff

De uitvoering van de afspraak betekent dat 'op een relatief eenvoudige manier veel CO2/energie en primaire grondstoffen (zand en grind) wordt bespaard'. De gemeenten Ede, Barneveld, Wageningen, Renkum, Rhenen, Veenendaal, Renswoude en Nijkerk gaan zich hiervoor inzetten, samen met de firma Netwerk Betonketen uit Maarn. Maandag bleken aannemer Roseboom-Ede en bestratinsspecialist Struyk Verwo Infra uit Oosterhout in elk geval bereid hun steentjes bij te dragen, want ze sloten zich bij het netwerk aan.

GROEI Daaf de Kok van Netwerk Betonketen wees op de enorme toename van mensen op aarde en de navenante groei van behoefte aan grondstoffen. ,,De vraag is hoe het daarmee gesteld is bij een volgende generatie. Daarom heeft de overheid gezegd dat we naar een circulaire economie moeten, waarbij je grondstoffen hergebruikt. In het jaar 2015 zou dit voor honderd procent bereikt moeten zijn."

ANDERS In de bouw is de basis beton, maar liefst 75 procent van alle stoffen. ,,We moeten veel gaan doen aan recycling. Tijdens de crisis is er meer afstand gekomen tussen partijen, maar we hebben elkaar juist nodig om goede afspraken te maken. Daar zitten de aspecten 'people, planet en profit' in. Het moet anders, maar dat gaan we stapsgewijs doen. Daarom kijken we samen met de overheid en het bedrijfsleven hoe we die grondstoffen produceren en hoe we het werk uitvoeren. Met elkaar in gesprek", aldus De Kok.

WIN-WINSITUATIE In Nederland zijn nu twaalf betonketens. In Ede doet de firma Roseboom mee als schakel binnen Food Valley. ,,We maken alles bouwrijp en gebruiken daarbij veel beton. Als we ervoor kunnen zorgen dat je dit circulair kunt gebruiken, hebben we een winwinsituatie. Er komen in de regio betonproducten vrij. Die kunnen we breken, wassen en hergebruiken in nieuwe betonproducten. Zo is de cirkel rond. We zien daar niet zoveel problemen, maar je moet het wel organiseren en doen", legde financieel manager Theo Drogendijk uit. ,,In eerste instantie krab je je achter je oren, want het kost veel moeite, maar uiteindelijk levert het sociale betrokkenheid op én een verdienmodel. Daar willen we ons allebei op richten. Stimulansen zijn mooi, zonder dat er verplichtingen aan kleven."

Struyk Verwo Infra maakt bestratingsmateriaal en is marktleider. Directeur Rinke Veld vindt dat hij een verplichting heeft tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en wees - net als Roseboom - op de bereikte doelen van zijn bedrijf op dit terrein.

SIGNAAL ,,Alleen al door een andere manier van werken binnen de gemeente bij de aanbesteding van bouw- en sloopprojecten besparen we in 2021 aan jaarlijkse energievoorziening in gas en stroom voor maar liefst drieduizend huishoudens", wist de kersverse Barneveldse wethouder Didi Dorrestijn-Taal te vertellen. ,,Laten we met elkaar de circulaire economie handen en voeten te geven. Dit convenant is ook een signaal naar de markt om te blijven verduurzamen." Volgens haar kunnen kennisinstellingen ook nog een rol van betekenis spelen op dit gebied.