• Maarten Radstaake (links) overhandigt de cheque aan Jaco de Jong (midden) en Jack van Brummelen van Stichting Vrienden van Dorcas Woudenberg.

    Dana Wams

'Florijncheque' voor Dorcas Woudenberg

WOUDENBERG Stichting Vrienden van Dorcas Woudenberg heeft afgelopen zaterdag 19 januari eenheque in ontvangst genomen ter waarde van 1.000 euro. Deze werd aangeboden door de organisatie van de Florijn Winterloop.

Ieder jaar steunt de Florijn Winterloop een lokaal goed doel. Door een kleine, vrijwillige, bijdrage te vragen aan de voorinschrijvers van de loop wordt er geld opgehaald. Dit jaar was voor Stichting Vrienden van Dorcas Woudenberg gekozen. Deze organisatie zamelt geld en goederen in voor de allerarmsten. Met de bijdrage kan Stichting Dorcas projecten ondersteunen. In de afgelopen jaren zijn er tal van projecten uitgevoerd, waardoor kleine dorpen en afgelegen regio's de beschikking kregen over bijvoorbeeld een schoolgebouw of een waterleidingnet met drinkbaar leidingwater.